Openbare aanbestedingen van deze week

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Uitnodiging tot indienen offerte – Vernieuwing betonwegen 2014. – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Gemeente Westerlo Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Vernieuwen fiets- en voetpaden 2014. – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Gemeente Westerlo Meer info
Vosselaar – Bokkeneind (Hoortverten – Goen), bouwen van 8 sociale woningen (nr. VMSW 1290/2008/1218/02) De Ark Meer info
Bouwen van een glijbaanconstructie voor de zwemvijver van de vzw De Lilse Bergen De Lilse Bergen Vzw Meer info
Sloop schietstand Turnhout Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Voor De Kempen Meer info
LEASING VAN POLITIEVOERTUIGEN MET VOLLEDIG ONDERHOUD Politie Regio Turnhout Meer info
Herinrichting begraafplaats Kruisven Gemeente Mol Meer info
Aanstellen ontwerper voor de heraanleg kerkplein Mol-Rauw Gemeente Mol Meer info
Project Galbergen – opmaak van een kaderplan “Galbergen” en het Ruimtelijk UitvoeringsPlan “Don Boscostraat” Gemeente Mol Meer info
Project Galbergen – opmaak van een kaderplan “Galbergen” en het Ruimtelijk UitvoeringsPlan “Don Boscostraat” Gemeente Mol Meer info
Herinrichting begraafplaats Kruisven Gemeente Mol Meer info
Aanstellen ontwerper voor de heraanleg kerkplein Mol-Rauw Gemeente Mol Meer info
Project Galbergen – opmaak van een kaderplan “Galbergen” en het Ruimtelijk UitvoeringsPlan “Don Boscostraat” Gemeente Mol Meer info
Project Galbergen – opmaak van een kaderplan “Galbergen” en het Ruimtelijk UitvoeringsPlan “Don Boscostraat” Gemeente Mol Meer info
Groenonderhoud gedurende 12 maanden op het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer met mogelijke verlenging in 2015, 2016 en 2017. Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Meer info
ontwerpen en bouwen van een avonturenparcours Algemene Dienst Voor Jeugdtoerisme Vzw Meer info
LEVERING EN PLAATSING VAN TANDARTSINSTALLATIES EN HUN ONDERHOUD VOOR DE DUUR VAN HUN GEBRUIK GERAAMD OP MINIMAAL 5 JAAR Kristelijk Medico-Sociaal Leven Vzw Meer info
Project: centralisatie uitvoeringsdiensten – opmaak Ruimtelijke UitvoeringsPlannen “Zerko”, “Rivierstraat” en “Stapelplaats Den Drill” Gemeente Mol Meer info