Open campus OMC uit startblokken

marc corthout

Het project OMC is definitief opgestart.  OMC staat voor Open Manufacturing Company en is uitgetekend op enkele nu al verlaten productiehallen van Philips in Turnhout. OMC wil nieuwe industriële start-ups en groeiende maakbedrijven in de brede regio verwelkomen en begeleiden. Op die manier gaat de beschikbare infrastructuur en de know-how niet verloren.

Philips heeft zijn activiteiten in Turnhout de laatste jaren voorzichtig afgebouwd. De technologische ontwikkelingen hebben nu eenmaal tot schaalverkleiningen geleid. Daardoor zijn er verscheidene gebouwen leeg komen te staan. In de samenwerking met SPK (Strategische Projectenorganisatie Kempen) en de Thomas More-hogeschool is Philips ertoe bereid gevonden om de gebouwen ter beschikking te stellen van startende ondernemers en groeiende maak-bedrijven. Twee grote hallen werden in dit opzicht  via een erfpachtconstructie overgedragen aan het IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen.)

Marc Corthout is inmiddels aangetrokken als directeur voor de  OMC vzw. De ex-Philips-manager kreeg als taak mee de geïnteresseerde ondernemers te begeleiden bij hun opstart en hen te helpen bij het uitwerken van een eigen groeistrategie. Corthout heeft in dit opzicht al enkele verkennende gesprekken gevoerd met kandidaten. In afwachting zullen de productiehallen gerenoveerd worden en volgens het box-in-box principe omgebouwd tot kantoor- en productieruimte. Parallel hiermee wordt aan nieuwe productieconcepten gewerkt voor de Fabriek van de Toekomst, een project dat past binnen het Nieuw Vlaams Industrieel Beleid.

OMC wordt begeleid door Philips (Alasdair Waugh), SPK (Bart Wuyts) en Thomas More (Jan Lievens).

Marc Corthout kan bereikt worden op tel 0468/147560.