Op naar Kempense economie gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen

Love_422369 Bart Wuyts 2Zeg nooit zomaar afval tegen herbruikbaar en recycleerbaar materiaal. Terwijl primaire grondstoffen steeds schaarser worden, staan we zo ver met verwerkingstechnieken dat gerecycleerde materialen vaak zuiverder zijn en milieuvriendelijker gewonnen kunnen worden dan primaire grondstoffen. We beschikken in onze Kempen over alle knowhow. Een overzichtje in 4 afleveringen. Vandaag: SPK

SPK, Strategische Projectenorganisatie Kempen, spoort kansen op voor onze regio. Zij gaan na hoe maatschappelijke noden opgelost kunnen met inzet van de troeven en competenties in onze regio. Eén van die noden is een economie gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen.

“SPK is een soort regio-ondernemer”, legt directeur Bart Wuyts uit. “Wij gaan kijken welke competenties onze regio heeft en hoe we daarmee kunnen inspelen op maatschappelijke noden. Op die manier creëren we waarde voor onze Kempen.”

“Zo is er een grote behoefte om beter en slimmer om te gaan met energie en materialen. Wij gaan na hoe we daar in onze Kempen iets mee kunnen doen en werkten al een aantal trajecten uit waardoor onze regio koploper kan zijn in de evolutie naar een economie gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen.”

Bart Wuyts is alvast trots op twee heel concrete projecten. Internationaal wordt een belangrijke rol toegedicht aan waterstof als energiedrager van de toekomst. Waterstof, mits duurzaam aangemaakt, biedt perspectieven op heel wat domeinen. Minder emissies, geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en tegelijkertijd high-tech ontwikkeling en hoogwaardige werkgelegenheid. “In onze Kempen is heel wat expertise aanwezig op dat vlak. Als initiator brengen wij een aantal bedrijven samen in een soort ecosysteem. Door samen te werken, kunnen deze bedrijven beter inspelen op kansen en dus sneller en sterker groeien. Zo werd WaterstofNet opgericht dat allerlei nieuwe projecten rond waterstofenergie opzet in Vlaanderen en Nederland, met als epicentrum onze Kempen! In dit traject werken bijvoorbeeld Hydrogenics, Umicore, Van Hool en Borit mee.

Een tweede concreet project gaat uit van een biogebaseerde economie. “Hier vertrekt men vanuit biomassa als grondstof voor de economie: hout, grassen en andere gewassen die slim omgezet kunnen worden in bouwstenen voor de chemische industrie. Ook op dit vlak bieden onze Kempen heel wat kansen. Wij hebben in onze regio een sterke chemiecluster en daarnaast een sterke land- en tuinbouwsector. In de toekomst zal de land- en tuinbouw meer en meer leverancier worden van de chemie. Uit dit gegeven ontstond het traject Sunbuilt. In dit proeftuinproject in samenwerking met Thomas More en VITO worden hoogkwalitatieve algen geproduceerd. Uit die algen kunnen we bouwstenen halen die zowel in de chemie als in de voedingssector toegepast kunnen worden. Als dit project slaagt, is het perfect mogelijk dat dit in de toekomst een nieuwe tuinbouwactiviteit wordt in de Kempen. De algenproductie is vergelijkbaar met het kweken van tomaten of paprika’s en ook daarvoor hebben we alle knowhow in onze regio.”

Foto: Louis Verbraeken