Online dienstverlening overheid kan veel beter

cipalDe online dienstverlening van de overheid naar de burgers loopt zeker nog niet vlot. Er is onvoldoende integratie tussen online overheidsloketten en de midoffice-(dossier- en zaakgeleidingssystemen)/backofficediensten. CIPAL (Geel) en NUHMA (Hasselt) investeren daarom 2,5 miljoen euro in de opbouw van het e-government bedrijf Green Valley Belgium

CIPAL helpt lokale en provinciale overheden bij de uitvoering van hun taken door innovatieve ICT- en e-governmentdiensten uit te werken. NUHMA neemt in opdracht van 44 Limburgse gemeentes participaties met een maatschappelijke meerwaarde voor de gemeenschap.

De website van de lokale overheid is vandaag veelal een façade. Er loopt via het online systeem veel te weinig concrete service van de overheid naar de ondernemingen en de burgers. Dat komt omdat er geen verbinding is met de backoffice. Daar zitten de dossier- en de zaakopvolgingssystemen.

In Nederland is men in dit opzicht al een stap verder. Green Valley heeft er voor een naadloze integratie gezorgd tussen het frontoffice en de backofficetoepassingen. E-government, procesflow en besluitvormingsondersteuning zijn er concreet gerealiseerd. Op die manier is er een concrete digitale ondersteuning voor alle fasen van een besluitvormingsproces.

Cipal en Nuhma hebben daarom het initiatief genomen om te investeren in Green Valley Belgium, een dochteronderneming van de Nederlandse groep. Op die manier wil men de achterstand ten aanzien van Nederland ophalen. De nieuwe maatschappij engageert zich om samen te werken met alle partijen die zichzelf als objectief stellen een efficiënte en klantvriendelijke overheid uit te bouwen. “Green Valley Belgium gaat dus producten ontwikkelen die helemaal aansluiten bij de organisatorische wensen, eisen en processen van onze overheden”, zegt Nico Cras van Cipal. “Op die manier wordt een echt servicekanaal gecreëerd naar de burgers en de ondernemingen. De servicegraad van het online systeem wordt dan even sterk als die van de traditionele loketwerking.”

Finale doelstelling: een hogere klanttevredenheid creëren van de kant van de burgers en de ondernemingen. Tevens de operationele kosten van de openbare besturen verminderen.