Ondernemershorizon van Unizo helpt bedrijven in moeilijkheden

Heeft jouw bedrijf af te rekenen met alarmsignalen en zoek je begeleiding om uit deze crisis te geraken, dan kan je beroep doen op Ondernemershorizon van Unizo.

“UNIZO OndernemersHorizon is het steunpunt binnen UNIZO voor ondernemers die geconfronteerd worden met één of meerdere knipperlichten in hun bedrijf en daardoor in moeilijkheden dreigen te raken of reeds moeilijkheden kennen. We proberen die bedrijven te bereiken die het roer nog kunnen omgooien”, zegt Kristof Thijssens.

“We werken samen met Graydon die op basis van cijfers een analyse maakt van de pijnpunten. De ondernemer kan dan zelf kiezen of hij het bij dit rapport laat en zelf probeert bij te sturen, maar hij kan zich ook verder laten begeleiden. Onze mensen kunnen de ondernemer heel wat mogelijke oplossingen aanreiken, zoals vb. de KMO-adviesraad. Naargelang de pijnpunten binnen het bedrijf kunnen wij vanuit het Unizo-netwerk externe specialisten aanreiken zoals een financieel expert, een marketeer, een jurist enz.. Daarnaast beschikken we over een uitgebreide vragenlijst die in samenwerking met de Universiteit van Leuven tot stand kwam, en die als basis dienst voor een analyse die de alle opportuniteiten voor het bedrijf in kaart brengt. Op onze website kan je ook terecht voor een quickscan-applicatie.”

Voor meer informatie over Ondernemershorizon kan men contact opnemen via kempen@unizo.be