Ondernemers vragen snelle uitvoering Mobiliteitsplan Noorderkempen

De Lokale Ondernemers Netwerken (LON) Kempen Noord en Kempen Midden van Voka Kempen zijn akkoord met de basisprincipes van het Mobiliteitsplan Noorderkempen en vragen zeker te starten met de uitvoering van het plan in 2014. Toch blijven de ondernemers voorzichtig als het gaat om controles, handhaving, sanctionering en het vrachtroutenetwerk. ‘Zo zijn we wel bezorgd over een al te snelle invoering van de tonnagebeperking en de trajectcontroles’, zeggen de voorzitters.

Het is intussen al een tijdje stil rond het Mobiliteitsplan Noorderkempen. Voka – Kamer van Koophandel Kempen roept daarom aan het begin van het nieuwe jaar de vijftien gemeenten op om werk te maken van hun engagement op het vlak van timing en realisatie. ‘De realisatie van het plan mag zeker niet op de lange baan worden geschoven’, zeggen Koen Van den Brande en Guy Martens, de voorzitters van Voka Kempen Midden en Noord. ‘Als ondernemers vinden we het absoluut noodzakelijk dat de gemeenten van start gaan met de realisatie in 2014.’

Met het Mobiliteitsplan willen vijftien gemeenten uit de Noorderkempen  (Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Brecht, Hoogstraten, Lille, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar, Zandhoven en Zoersel) het zwaar vervoer weren uit de dorpskernen. Het plan omvat een pakket maatregelen. Zo zal het doorgaand verkeer gestuurd worden via de E34 en E19, komt er een robuust netwerk waarbij de N14 Zoersel/Hoogstraten wordt opgewaardeerd, zal het lokale overslagcentrum van Beerse beter worden ontsloten, wordt een bi-modale ontsluiting van Turnhout Veedijk overwogen en zal het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten een gemengde bestemming (industrieel/reacreatief) krijgen. Het plan zal in verschillende fasen worden gerealiseerd. ‘De doelstelling van het Mobiliteitsplan Noorderkempen om enerzijds de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming in onze gemeenten te vergroten en anderzijds het gebruik van sluipwegen door transitverkeer tegen te gaan, kunnen we alleen maar onderschrijven’, zegt Koen Van den Brande.

‘Aanpassingen aan de weginfrastructuur zoals de ring rond Zoersel, Malle en Rijkevorsel zullen van kapitaal belang zijn’, vindt Guy Martens. ‘We vragen daarom de lokale besturen om eerst in een goed alternatief te voorzien, alvorens tonnagebeperkingen en trajectcontroles in te voeren.’ Beide voorzitters vermoeden ook dat er een heleboel nieuwe regels zullen worden opgemaakt. ‘We zijn met Voka dan ook absoluut vragende partij om bij de regelgeving betrokken te worden’, onderstreept Van den Brande. ‘Met LON Kempen Midden en Noord willen we een extra werkgroep oprichten om samen met de overheden rond de tafel te zitten, zodat we de regels mee kunnen bepalen alvorens er controlerend en sanctionerend wordt opgetreden.’