Ondernemers ondervinden minder hinder van werken Noord-Zuid

noord zuidDe lokale handelaars en ondernemers hebben tot nu toe al bij al weinig hinder ondervonden van de werken aan de Noord-Zuidverbinding. Dat blijkt uit een grondige evaluatie ervan door UNIZO Kempen. “De Noord-Zuid Verbinding Kempen is een project met groot belang voor de verkeersveiligheid op de E313 en voor het plaatselijk verkeer”, benadrukt UNIZO Kempen directeur Kristof Thijssens. “Daarnaast moet het nieuwe complex in Geel-West de aantrekkingskracht van de Zuiderkempen voor economische investeringen sterk stimuleren door een vlottere bereikbaarheid.” De beperkte hinder is volgens de ondernemersorganisatie vooral te danken aan de inzet van een bij UNIZO gevestigde bereikbaarheidsmanager onder leiding van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.

De betrokken ondernemers werden daardoor al betrokken van voor de uitvoeringsfase. “De communicatie werd voorts geoptimaliseerd door de maandelijkse Minder Hinder-vergaderingen, de specifieke info en communicatievergaderingen, door de samenwerking met de communicatie ambtenaren van de drie betrokken gemeenten, met de plaatselijke pers en via de gemeentelijke infobladen.” De komende maanden wordt de noordelijke rotonde afgewerkt en moeten de aansluitingen gerealiseerd worden met de nieuw aangelegde wegen. “De bereikbaarheidsadviseur voor ondernemingen zal daarom de nodige voorlichting blijven geven aan de ondernemers, zowel inzake bereikbaarheid van winkel- en dienstenbedrijven en hun klanten als aan alle andere betrokken ondernemingen en leveranciers.”

Ondanks al deze inspanningen kan de vaak onvermijdelijke hinder door dergelijke werken ernstige gevolgen opleveren voor ondernemers. Dat gaat over omzetverlies zelfs in het slechtste geval tot faillissement. Daarom bepleit UNIZO een hervorming van de bestaande inkomenscompensatievergoeding om een aantal hindernissen voor ondernemers enigszins op te vangen. “Zelfstandigen die door hinder bij openbare werken getroffen worden en daardoor moeten sluiten, kunnen nu al vanaf de achtste opeenvolgende gesloten dag een vergoeding aanvragen bij het Participatiefonds”. Hoewel de regeling jaar na jaar meer aanvragen telt, is de maatregel nog te weinig bekend. Bovendien wordt jaarlijks tien procent van de aanvragen geweigerd of onontvankelijk verklaard. “Wij pleiten voor een versoepeling van de voorwaarden, een vereenvoudiging van de aanvraagprocedure en een uitbreiding van de vergoeding.” Zo wil de ondernemersorganisatie onder meer een vergoeding vanaf de eerste dag hinder, de afschaffing van de strikte aanvraagtermijnen en een belastingvrije vergoeding. Samen met de preventie en de informatie, kunnen daardoor jobverlies, stopzettingen en faillissementen worden vermeden, besluit UNIZO.