131 ondernemers uit Geel, Herentals en Turnhout geven in een enquête van Voka aan dat ze niet tevreden zijn met het lokale beleid. Ze ervaren vooral een gebrek aan voldoende dialoog en verwachten van de lokale besturen meer op het vlak van mobiliteit, fiscaliteit en ondernemerschap.

Voka deed bij haar leden een enquête in 67 Vlaamse steden en gemeenten. De organisatie peilde naar de ondernemersvriendelijkheid van het lokaal bestuur. Samen met onderzoeksbureau ICMA werden tussen juni en begin september 2.400 ondernemers bevraagd. Ze kregen 40 vragen voorgelegd die betrekking hadden op duurzame innovatie, fiscaliteit, mobiliteit, ruimte, enz.

In de Kempen werden 300 bedrijfsleiders gecontacteerd en 131 namen deel aan de enquête. 40 procent van de ondernemers zegt echt tevreden te zijn over het lokaal beleid, 11% geeft aan uitermate ontevreden te zijn.

Uitdrukkelijke wens
Voor Herentals en Geel ligt de hoogste prioriteit op bedrijfsfiscaliteit, voor Turnhout is dat mobiliteit. Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder Voka Kempen-Mechelen: “Ondernemers wensen duidelijk een betere dialoog met de beleidsverantwoordelijken. Met hun kennis en ervaringen kunnen zij een wezenlijke bijdrage leveren voor een beter economisch beleid, waarvan de volledige lokale gemeenschap dan uiteindelijk de vruchten zal kunnen plukken. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht geven we deze uitdrukkelijke wens van onze ondernemers nu al graag mee.”