Omzet Cipal stijgt met flinke stappen

cipalDe Cipal Group uit Geel noteerde in 2014 een jaaromzet van bijna 40 miljoen euro. In 2013 was dat 35,5 miljoen en in 2012 30,5 miljoen. “We danken het sterke resultaat vooral aan de doordachte investerings- en innovatiepolitiek binnen onze kernactiviteiten”, legt CEO Nico Cras uit. “Daarbij staan we open voor win-winpartnerships en innovatieve samenwerkings­­vormen met partijen die hetzelfde doel nastreven: overheden helpen om efficiënter en klantvriendelijker te werken.”

Tussen 2000 en 2010 werd de Cipal Groep nog geconfronteerd met een dalende omzet, maar intussen is ze uitgegroeid tot één van de sterkste groeiers in de markt. Deze ‘turn around’-operatie gebeurde volledig op eigen kracht, zonder financiering door overheden of banken.

Cipal telde eind 2014 284 medewerkers. Sinds de vernieuwingsoperatie begin 2011 gestart werd, werden er 107 nieuwe medewerkers aangetrokken . Indien we het spontaan verloop, het aantal gepensioneerden en medewerkers die vervroegd het bedrijf verlaten omwille van een herstructurering in rekening brengen betekent dit een netto groei van 10 medewerkers sinds 2011.

Makkelijk GAS-boetes innen
Het Cipal-team pakte in 2014 uit met tal van vernieuwende projecten. Zo zette de groep IT in om nieuwe verdienmodellen voor overheden te creëren. Aan verschillende besturen leverde Cipal software om efficiënt belastingen en sancties te innen. In bepaalde steden levert foutparkeren of het negeren van de autoluwe zone een GAS-boete op. Intelligente camera’s in het straatbeeld registreren overtredingen. En nadien ondersteunt slimme Cipal-software de ambtenaren bij de afhandeling van de sanctie.