Verspreid over 2 sessies hebben zo’n 150 Kempense ondernemers een informatieavond bijgewoond rond bedrijfsvalorisatie. Initiatiefnemers waren Van Havermaet, Belfius en Phobos & Actor, die voor het eerst gezamenlijk naar buiten traden. De bijeenkomsten onder de noemer Xpert in Motion vonden plaats bij 2 autobedrijven: Buga in Geel en Peeters in Herentals.

“Heel wat Kempense bedrijfsleiders denken eraan om tussen dit en 5 jaar hun zaak over te laten, al dan niet binnen een familiale overdracht”, vertelt Luc De Cuyper van Phobos & Actor. “Via de organisatie van informatie- en netwerkbijeenkomsten wilden we daarop inspelen. Elk van de partners houdt dergelijke sessies voor zijn eigen klanten, maar door dit gezamenlijk te doen konden we een meerwaarde bieden.”

Van Havermaet gaf het publiek informatie over het technische bij een bedrijfsoverdracht en bedrijfsvalorisatie. Belfius legde uit wat de opties zijn met het vermogen dat vrijkomst. Op zijn beurt vertelde Phobos & Actor hoe je een bedrijf extra kunt pimpen en het zo aantrekkelijker maken voor potentiële overnemers.

“Bijvoorbeeld met Van Havermaet werken we op hetzelfde type bedrijven en zijn er raakvlakken”, aldus nog Luc De Cuyper. “Deze samenwerking leek ons interessant omdat je samen meer te vertellen hebt.” Dat er interesse was in het thema bewees het talrijk opgekomen publiek. De kans is reëel dat er nog gelijkaardige bijeenkomsten worden georganiseerd, zij het dan over een ander onderwerp.