Glasbedrijf OMD Glaswerken uit Herentals, in de volksmond nog altijd bekend als O. Mols-Dom, heeft de boeken neergelegd en verwacht dat de handelsrechtbank in Turnhout vandaag het faillissement uitspreekt. Tegelijk kondigt het bedrijf een kandidaat-overnemer aan die klaar staat om de activiteiten verder te zetten en het merendeel van het personeel wil overnemen.

Het familiebedrijf werd opgericht in 1929 en is intussen in handen van de 3de generatie. De onderneming werkt zowel voor particulieren, interieurbouwers als voor de projectenmarkt. Momenteel telt ze 35 medewerkers.

Gevuld orderboek
“Het bedrijf raakte voor het eerst in de problemen door de crisis van 2008 en is die eigenlijk niet meer te boven gekomen”, vertelt algemeen directeur Rudy Van de Put, die 2,5 jaar geleden aan boord werd gehaald om mee oplossingen uit te werken. Onder zijn impuls groeide de omzet maar kwam er geen verbetering in de cashpositie. “Door het gebrek aan financiële middelen was er geen ruimte voor investeringen waardoor we nu eigenlijk een verouderd machinepark hebben. Ook liggen onze vaste kosten te hoog. Nochtans is het orderboek goed gevuld.”

In eerste instantie werd gezocht naar een overnemer. Toen dat niet lukte, werd de WCO-procedure opgestart waardoor het bedrijf beschermd was tegen zijn schuldeisers. Maar door de wetswijziging van 1 mei 2018 op de WCO-procedure bracht dit ook geen snelle en structurele oplossing zodat de onderneming niets anders restte dan de boeken neer te leggen.

“Onze bekommernis gaat nu in eerste instantie naar onze medewerkers en de lopende bestellingen en werven”, zegt Rudy Van de Put. “Er zijn gesprekken gaande met een ernstige kandidaat-overnemer waarvan we verwachten dat die snel worden afgerond. In dit scenario kan ook het merendeel van de medewerkers aan de slag blijven en kunnen werven snel worden heropgestart en bestellingen geleverd.”