Olense bedrijven hebben hoogste windturbines

© Fabian De Backer.

© Fabian De Backer.

Vanmorgen zijn bij Umicore en Aurubis Belgium in Olen 4 windturbines officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. De windmolens hebben elk een vermogen van 3,5 MW en een hoogte van 200m, wat van hen de hoogste windturbines op een industriële site in België maakt.

De windturbines werden gerealiseerd door Wind4Flanders, een publiek-privaat partnership tussen ENGIE Electrabel en financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsook de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE). Het gaat om een investering van 20 miljoen euro. De verwachte jaarlijkse productie bedraagt 28 miljoen kWh, wat neerkomt op het verbruik van ongeveer 8.000 gezinnen. Zowel Umicore als Aurubis Belgium zullen alle opgewekte windenergie zelf benutten. De productie van de windmolens komt overeen met 1/8ste van hun elektriciteitsverbruik.

Laadpalen
Naast de bouw van de windmolens heeft ENGIE Electrabel ook 6 dubbele laadpalen geïnstalleerd voor elektrische voertuigen op verschillende sites van Umicore. Deze laadpalen zijn de eerste van velen die worden geplaatst op de verschillende sites van het bedrijf.

“Het windmolenpark vormt een mooie aanvulling op de duurzaamheidsinitiatieven die we al realiseerden. Denk maar aan het project Kneutersloop waarbij we een pijpleiding legden zodat ons gezuiverd afvalwater niet meer door het Olens Broek loopt of de warmtekrachtkoppeling die we delen met Umicore”, aldus Jo Rogiers, managing director van Aurubis Belgium.

Jan Vliegen, senior vice-president Cobalt & Specialty Materials Umicore: “Wist je dat er in deze windmolens heel wat Umicore-producten zitten? In de fundering zit ‘betozand’. Dit is gemaakt van de slakken uit de hoogovens van Umicore Hoboken. Om roesten te voorkomen, wordt er anti-corrosieverf gebruikt. In Olen, het onderzoekscentrum van Umicore wereldwijd, is de ontwikkeling van deze zinkmetaalpoeders gebeurd.”