Het OCMW van Turnhout heeft een ambitieus plan klaar waarbij het 700 mensen die nu nog van een leefloon genieten, aan het werk wil helpen. Het wil daarvoor zelf bedrijfjes oprichten, waarna het de bedoeling is dat de werknemers doorstromen naar de reguliere economie. OCMW-voorzitter Luc Op de Beek ontvouwde zijn plannen in Gazet Van Antwerpen.

Turnhout telt vandaag 1.150 mensen met een leefloon. Dat moeten er over enkele jaren 700 minder zijn om weer het normale niveau van zo’n 400 mensen te bereiken.

“We stellen vast dat bedrijven niet zitten te wachten op mensen die hun enige werkervaring in de sociale economie hebben”, aldus de OCMW-voorzitter. “Daarom gaan we een stap verder. We hebben een bouwfirma en een patrimoniumvennootschap opgericht. Die koopt of huurt nauwelijks bewoonbare woningen. Met artikel-60’ers en mensen uit maatwerkbedrijven knappen we die op en brengen ze weer op de markt. Daarnaast hebben we Wassalon Gudrun overgenomen, waarvan de eigenaars met pensioen gingen. Daar kunnen we 4 mensen tewerkstellen.”

Nog bedrijfjes
Op de Beeck wil nog 2 of 3 extra bvba’s oprichten. “We bekijken of we in de landbouwsector iets kunnen starten. Persoonlijk zie ik mogelijkheden in de biologische landbouw. Misschien zijn er ook opportuniteiten in de horeca. Dat zou interessant zijn omdat we mensen die daar werkervaring opdoen, makkelijk kunnen laten doorstromen naar de bestaande horeca.” Winst bij het ondernemen is niet het doel, maar de bedrijven moeten wel rendabel zijn. De OCMW-voorzitter meent dat de mensen wel in de privésector terecht kunnen met de ervaring die ze er opdoen. Daarnaast wil hij ook samenwerken met de privésector om mensen te activeren.