Nu snel vereffenen vermijdt verhoogde roerende voorheffing

ACS_logo_RGBActiviteiten stopgezet of plan je dit in de erg nabije toekomst? Als je nu de juiste vereffeningsprocedure kiest, vermijd je dat je bij de vereffening het verhoogde tarief van de roerende voorheffing op de zogenaamde liquidatiebonus, betaalt. Die wordt immers vanaf 1 oktober opgetrokken van 10 naar 25 procent.

Procedure ontbinding en vereffening in één akte
„Sinds maart 2012 werd de procedure ‚ontbinding en vereffening in één akte’ wettelijk gekaderd (art.184 §5 Ven.Wet). Zoals de naam laat vermoeden gebeurt de ontbinding en vereffening in één en dezelfde akte”, vertelt Dietmar Van Dyck van AC-S Accountants. „Deze procedure is vaak interessant als de activiteiten al zijn stopgezet. De procedure verloopt snel en efficiënt. De grote verschillen met een gewone vereffening is dat er geen vereffenaar wordt aangesteld, dat de vereffening op één en dezelfde dag gebeurt, en dat er geen plan van verdeling meer voorgelegd moet worden aan de rechtbank. Er zijn wel een aantal specifieke voorwaarden verbonden aan deze procedure. Zo moeten alle aandeelhouders aanwezig zijn en dienen zij met unanimiteit te beslissen. Een erg belangrijke voorwaarde is dat alle schulden aan derden volledig betaald moeten zijn. Het is dus van fundamenteel belang om ervoor te zorgen dat voor de sluiting ook alle vereffeningskosten betaald zijn, zoals bijvoorbeeld de factuur voor de notaris, revisor of accountant. Zelfs ook de verschuldigde belastingen op de belastbare winst in het boekjaar van de vereffening dienen voorafbetaald te worden. Wij raden onze klanten aan om zeker genoeg voorafbetalingen te voorzien, liever een paar honderd euro teveel dan te weinig. Wat teveel betaald werd, wordt uiteindelijk toch teruggestort.”

De wet van 25 april 2014 (B.S. 14/5/2014) stelt dat ook niet-betaalde schulden eventueel kunnen worden geconsigneerd, wat betekent dat je dit bedrag kunt storten bij de Deposito- en Consignatiekas. Maar verwacht wordt dat dit eerder uitzonderlijk zal zijn, aangezien dat de meeste ondernemers in vereffening ervoor zorgen dat alles (vooruit)betaald is zodat een schuldenvrije balans kan worden voorgelegd.

Normale vereffening
Ook indien je in een normale vereffeningsprocedure stapt, kan je de verhoogde voorheffing nog trachten te vermijden. Een normale vereffening verloopt in twee stappen. Eerst een notariële akte voor de in vereffening stelling. Er wordt een vereffenaar aangesteld, meestal de zaakvoerder, die  de opdracht heeft om alle activa te verkopen en alle schulden aan te zuiveren. De vereffenaar stelt uiteindelijk een plan van verdeling op dat voorgelegd moet worden aan de rechtbank ter goedkeuring. Als de rechtbank dit goedkeurt, kan er een akte worden opgemaakt van de sluiting van de vereffening. Deze procedure duurt wel langer. Je kan een deel van de verhoogde liquidatiebonus vermijden door nu al voorschotten op de vereffening uit te keren aan 10 procent. De liquidatiebonus van 25 procent is dan enkel nog van toepassing op hetgeen wat uitgekeerd wordt na 30/09/2014.

Sowieso is snel handelen belangrijk en bij een een gewone vereffening moet je rekening houden met het gerechtelijk verlof. Gezien de verwachte toevloed van dossiers op de rechtbank, wacht je best niet tot het laatste moment. Voor de vereffening via de procedure ‚ontbinding en vereffening in één akte’ is het belangrijk dat je een schuldenvrije balans kan voorleggen. Voor beide procedures kan je best vooraf te rade gaan bij een notaris, revisor of accountant.