Novare ontwikkelde nieuw competentieprofiel

Infographic met logoDe opleidings- en begeleidingsorganisatie Novare (Turnhout) organiseerde samen met haar intersectorale en resocpartners een brainstorm rond de competenties die zullen verwacht worden van medewerkers in de toekomst. Nieuwe tendensen op de arbeidsmarkt zorgen er namelijk voor dat de verwachtingen verschuiven. Samen kwamen ze tot een nieuw competentieprofiel.

„Onze arbeidsmarkt is volop in verandering”, licht Caroline van Gils toe.  „De komst van het eenheidsstatuut, de vergrijzing, meer automatisering en de nood aan continu leren… deze tendensen hebben niet alleen impact op het uitzicht van onze arbeidsmarkt, maar ook op de werknemers. Hoe kan een organisatie daar best op inspelen? In de eerste plaats door een duidelijk beeld te creëren van hoe die moderne medewerker eruit zal zien en welke competenties belangrijk zullen zijn. Dus stelde Novare zich de vraag ‘Wat verwachten we van onze medewerkers in de toekomst?’”

Tijdens een netwerkdag voor hun partners organiseerde Novare een brainstorm om een antwoord te zoeken op deze vraag. De belangrijkste conclusie die daaruit voortkwam, is dat de focus zal liggen op ‘kennis delen’ en ‘co-creatie’. De medewerker van morgen zal competenties moeten ontwikkelen in het belang van de organisatie en het team, zodat kennis gedeeld wordt en er samengewerkt wordt om organisaties naar een hoger niveau te tillen.

Novare is een no-nonsense opleidings- en begeleidingsorganisatie die zich toespitst op training, coaching en begeleiding op de werkplek.