Nog steeds onenigheid over bouwverlof in de Kempen

Op de meeste plaatsen en in de meeste bouwondernemingen is het bouwverlof ingegaan. Het bouwverlof is een aanbeveling waarvoor regionaal nog akkoorden moeten gesloten worden door de sociale partners. In het arrondissement Turnhout, de Kempen, is dat akkoord er dit jaar opnieuw niet. “In het PC 124 worden enkel de rustdagen vastgelegd en aanvullend wordt er dan op regionaal vlak het bouwverlof afgesloten”, legt Jo Kusseneers, coördinator van de Bouwunie Antwerpen uit. “Sinds twee jaar nu zijn we er in het arrondissement Turnhout niet in geslaagd om tot zo’n akkoord te komen. Dit brengt met zich mee dat bedrijven dit zelf op ondernemingsniveau moeten afspreken. Vaak wordt er dan teruggevallen op wat er in het verleden werd afgesproken, namelijk de drie laatste weken van juli en de eerste maandag na het bouwverlof. Of er wordt beslist om bijvoorbeeld het arrondissement Antwerpen – Mechelen te volgen: de drie weken zonder maandag. Maar dit wordt dan in onderling overleg tussen werkgever en werknemer afgesproken.”

De laatste jaren vormt die extra maandag op het einde van het bouwverlof het belangrijkste discussiepunt tussen werkgevers en vakbonden in de Kempen. “Die extra maandag op het einde van het bouwverlof is een traditie in het arrondissement Turnhout”, zegt Jo Kusseneers van de Bouwunie. “De werkgevers willen van maandag 8 juli tot en met maandag 29 juli 2013 bouwverlof”, vertelt Jan Aerts, directeur van de Confederatie Bouw Kempen. “De vakbonden willen het werk al hervatten op maandag 29 juli, omdat ze dan een extra dag vrij kunnen kiezen. De werkgevers vragen die maandag om werven terug op te starten opdat er op dinsdag 30 juli ’s morgens onmiddellijk kan begonnen worden. De vakbonden wensen de werven op maandag te laten aanvangen. Voor de werkgevers zou dat betekenen dat de patroon en eventueel ook een aantal werknemers reeds vroeger uit verlof dienen te komen om de voorbereidende werken te doen.”

De meeste Kempense ondernemingen nemen alleszins hun bouwverlof van 8 juli tot en met 29 juli. Toch merkt Jan Aerts van de Confederatie Bouw Kempen dat er dit jaar meer van wordt afgeweken. “Omwille van de extreme winter zullen er wel meer ondernemingen tijdens de verlofperiode deels verder werken om boetes in verband met opleveringen trachten te vermijden.”