NMBS sluit Kempense Fietspunten

fietspuntDe NMBS zet de financiering stop van een heel aantal Fietspunten aan treinstations. Voor de Kempen betekent dit dat de Fietspunten in Mol, Geel en Turnhout moeten sluiten en dat Herentals met een beperkter budget verder moet. Door de maatregel dient een oplossing gezocht voor een 15-tal werknemers uit de sociale economie die bij de werking van de Kempense Fietspunten zijn betrokken.

“De NMBS heeft de Fietspunten ingedeeld in drie categorieën op basis van het aantal bezoekers”, legt Gust Vos, directeur van het Fietsenatelier Mol, dat de uitbating verzorgt van de Fietspunten in Mol, Geel en Herentals. In Turnhout wordt het uitgebaat voor vzw Den Aas. “De Fietspunten met te weinig bezoekers moeten dicht. Een pure besparingsmaatregel die ons werd meegedeeld nadat de beslissing al was genomen. Maar waarbij toch wordt voorbijgegaan aan een aantal zaken.”

Zelf onderhoud?
Medewerkers van zo’n Fietspunt staan in voor het onderhoud van de stationsomgeving, zien erop toe dat de fietsen goed worden gestald, voeren kleine herstellingen aan fietsen uit, zorgen voor fietsverhuur,… “Gaat de NMBS nu zelf het onderhoud doen?”, vraagt Vos zich af. “Wij krijgen nu 38.000 euro per jaar per Fietspunt. Met dat budget kunnen zij zelf geen personeelslid betalen. Wij krijgen ons budget rond door de Vlaamse subsidiëring voor sociale tewerkstelling en door een gemeentelijke of stedelijke tussenkomst. We zien ook dat meer en meer mensen met de fiets naar het station komen om dan met de trein verder naar hun werk te rijden. Dat levert de NMBS extra klanten op. Gaan die dat blijven doen wanneer de fietsenstalling aan het station weer een zootje wordt zoals vroeger?”

De sluiting staat gepland in september 2016, maar Gust Vos wil niet geloven dat het zover komt. “Wij zijn alleszins bereid tot overleg en verschillende politieke partijen hebben zich al geroerd. Er wordt ook een petitie gepland.”