De raad van bestuur van Niras heeft vandaag beslist om ondergrondse berging voor te stellen als nationaal beleid voor het hoogactieve afval. Wanneer de regering dit bekrachtigt, volgt een besluitvormingsproces dat enkele decennia kan duren. De site voor de bergingsinstallatie wordt pas later bepaald, maar in de diepe kleilagen onder Mol wordt hier rond al jarenlang onderzoek gevoerd.

Hoogactief en/of langlevend afval, afkomstig van nucleaire activiteiten, moet gedurende honderdduizenden jaren worden afgezonderd van mens en milieu. Op dit moment ligt zo’n 4.300 kubieke meter opgeslagen bij Belgoprocess in Dessel, maar dit is slechts een tijdelijke oplossing.

Duurzaam afvalbeheer
Marc Demarche, directeur-generaal van Niras: “Dit voorstel van beleid past binnen ons duurzaam afvalbeheer. Het is een belangrijke mijlpaal om te komen tot een duurzame oplossing voor het hoogactieve en/of langlevende afval in België. Als de regering het beleidsvoorstel bekrachtigt, kan Niras een maatschappelijk proces opstarten samen met alle geïnteresseerden om de oplossing te implementeren conform de wettelijke bepalingen.”

De beging van hoogradioactief afval in een diepe geologische laag die al miljoenen jaren stabiel is, wordt internationaal als de enige veilige optie beschouwd, aldus nog Niras. “In overeenstemming met die internationale aanbeveling stellen we voor om het hoogactieve en/of langlevende afval in een installatie diep onder de grond te bergen. Omdat de bescherming van mens en milieu in dit project primordiaal is, zal de installatie moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften en steunen op diepgaand wetenschappelijk onderzoek.”

Nog volgens de instelling moet een gestructureerd overlegmodel worden uitgetekend. Ze heeft er ervaring mee in het kader van de oppervlakteberging voor laag- en middelactief afval in Dessel.