Nike ELC onderschrijft charter Kempen2020

Nike ELC ondertekent Kempen2020Nike ELC uit Laakdal is het eerste bedrijf uit onze Kempen dat als niet-hoofdpartner de engagementsverklaring van het streekproject Kempen2020 ondertekent.

Kempen2020 is een intergemeentelijk initiatief onder coördinatorschap van IOK samen met de partners provincie Antwerpen, VITO en de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Het doel is actie te ondernemen om tegen 2020 de CO2-uitstoot in de Kempen met minstens 20% te doen dalen.

„Vanzelfsprekend willen wij onze schouders zetten onder dit project. Duurzaamheid is een deel van het DNA van Nike. We blijven ons inzetten om het juiste te doen en anderen te inspireren om die weg op te gaan”, aldus Kurt Van Doninck.

Het Nike European Logistic Center in Laakdal met gemiddeld 2300 medewerkers, is het logistieke kenniscentrum van Nike in Europa. Alle logistieke activiteiten tussen 200 fabrieken en meer dan 100.000 leveringsadressen worden van hieruit gecoördineerd. „Ons bedrijf heeft een duidelijke visie en beleid met betrekking tot duurzaamheid, en we willen op dit vlak onze verantwoordelijkheid opnemen. Zo is duurzame mobiliteit een belangrijke peiler. We stimuleren onze medewerkers o.a. om de fiets te gebruiken voor woonwerkverkeer. Naast een fietsvergoeding kennen wij ook een loopvergunning toe.”

De ideeën uit Laakdal inspireren het mobiliteitsbeleid in Nike-vestigingen over de hele wereld.

Kempen2020 wil stappen zetten naar een regio die op een intelligente manier inzet op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Zo blijft de energiekost betaalbaar, wordt de economie versterkt en wordt een betekenisvolle ecologische winst geboekt. Om van dit Kempens streekproject een succes te maken, moet de lijst van partners verder aangroeien. Ook jouw organisaties kan zich aansluiten bij het brede partnership door de engagementsverklaring te ondertekenen. Alle informatie vind je op de projectwebsite www.kempen2020.be.