Unizo Turnhout verzamelde in het vernieuwde Citroën Gaspar aan de Kempenlaan voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Minister-president Geert Bourgeois sprak de gastrede uit. Op de bijeenkomst werden de Pluimen uitgereikt aan verdienstelijke leden en organisaties. Fotografe Mia Uydens brengt volgend verslag uit.