Maandagavond 9 oktober gaat de nieuwe oprit van de bedrijvenzone Hoge Mauw naar de E34 richting Antwerpen open. De nieuwe oprit 26 bis maakt het mogelijk om vanuit het bedrijventerrein rechtstreeks de E34 te bereiken waardoor de gewestweg Retie-Arendonk wordt ontlast van zwaar verkeer.

De werkzaamheden aan de nieuwe oprit gingen in oktober vorig jaar van start en zijn nu klaar. Hiervoor werd een bestaande zandweg verhard en verlengd tot op de bestaande parallelweg langs de E34. De openstelling gebeurt maandag in de loop van de avond.

Maatregelen voor dieren
Bij de aanleg werd rekening gehouden met de plaatselijke fauna omdat de oprit naast een natuurgebied en tussen 2 bossen ligt. Ter hoogte van een plaatselijke waterloop werden ecorichels aangelegd die ervoor moeten zorgen dat kleine dieren veilig de overkant kunnen bereiken. Tegelijk zijn egeltrappen en amfibieladders geplaatst. Hoogstammige bomen moeten dienst doen als hop-overs en een lichtvrije zone voor vleermuizen. Het traject krijgt een verlichting met een aangepaste lichtkleur voor vogels en vleermuizen.

Voor dit project sloten de gemeente Arendonk en het Agentschap Wegen en Verkeer een samenwerkingsovereenkomst. AWV betaalde de wegenbouw en de gemeente nam de kosten van de verlichting en de signalisatie voor zijn rekening.

De plaatselijke bedrijven drongen al langer aan op een extra oprit voor het verkeer richting Antwerpen. Vrachtwagens die richting Nederland willen en het verkeer naar de industriezone blijven de bestaande wegen gebruiken. Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren werden recent verkeerslichten geplaatst op de gewestweg Retie-Arendonk ter hoogte van de inrit van de bedrijvenzone.