Nieuwe openbare aanbestedingen in de Kempen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Sociaal secretariaat Vito Meer info
Infrastructuurwerken in de bedrijvenzone De Bempdekens te Retie Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Voor De Kempen Meer info
Uitbreiding van een draadloos netwerk Vzw Onderwijsinrichtingen Zusters Der Christelijke Scholen Zuid-Kempen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Huur klascontainers muziek-en tekenacademie – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Gemeente Heist-Op-Den-Berg Meer info
Bouwen van een turnzaal en verbouwen en uitbreiden van de eetzaal aan de basisschool Zwaneven Katholiek Onderwijs Oud-Turnhout ( Koot ) Vzw Meer info
Onderhoud wegen 2014 te Zandhoven College Van Burgemeester En Schepenen Meer info
Ophalen en verwerken van klein gevaarlijk afval in de gemeenten van het werkingsgebied van IOK Afvalbeheer Iok Afvalbeheer Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – Selectieleidraad aangaande een geïntegreerde overheidsopdracht voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van een nieuw administratief centrum in de gemeente Laakdal (Design, Build en Maintenance “DBM”) Gemeente Laakdal Meer info
Leveren van rioolbuizen, kopmuren en bijkomende onderdelen na afroep gedurende een periode van 4 jaar Stadsbestuur Geel Meer info
Het plaatsen van een loods op de gemeentelijke stapelplaats Gemeente Laakdal Meer info
Arendonk – Ravels: Aanleg van fietspaden langs gewestweg N118 Gemeente Arendonk Meer info
VERVANGINGSBOUW VAN 23 HUURWONINGEN Walter Vloeberghs Meer info
BOUWEN VAN 26 WOONEENHEDEN Walter Vloeberghs Meer info
Nieuwbouw van 5 groepswoningen voor Het GielsBos te Gierle Het Gielsbos Vzw Meer info
Bouwen van een woonzorgcentrum en kinderdagverblijf, buitenaanleg Sint-Lucia Vzw Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Meerjarige open overeenkomst levering, indienststelling en onderhoud virtualisatiecluster – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Politiezone Voorkempen Meer info
LEASING VAN POLITIEVOERTUIGEN MET VOLLEDIG ONDERHOUD Politie Regio Turnhout Meer info
Aanleg tweesporen verharding Hoge Schouw Gemeente Mol Meer info