wilmsWilms NV uit Meerhout, fabrikant van rolluiken en zonweringssystemen, neemt nog deze maand een nieuwe lakkerij in gebruik. Die vormt een aanvulling bij de huidige, waarvan de capaciteit volledig is benut. Voor de nieuwe lakkerij introduceert Wilms milieuvriendelijke oplossingen die uniek zijn in België.

De nieuwe installatie van 60 meter lang en 23 meter breed zal voornamelijk zonweringsproducten lakken en is ondergebracht in een gebouw van 2600 m2. “Ze werkt volledig automatisch en in het ontwerp is maximaal rekening gehouden met ergonomische oplossingen”, zegt CEO Erik Wilms.

Wat de investering echt bijzonder maakt, zijn de innovatieve oplossingen op het vlak van duurzaamheid. “We maken uitsluitend gebruik van hemelwater. Een vacuümverdamper zorgt voor de recuperatie van het afvalwater waardoor een nullozingsysteem ontstaat. Deze installatie is enig in ons land”, weet Wilms.

Forse investering
“Door de nabijheid van de montagehal sparen we bovendien heel wat transport en verpakking uit. 90 procent van de poeders wordt gerecupereerd. De lucht uit de lakcabines wordt gezuiverd en in de werkruimte geblazen zodat extra verwarmen met fossiele brandstoffen niet nodig is.” De investeringskost bedraagt 3,6 miljoen euro.

De nieuwe lakkerij wordt opgestart met het bestaande team van 8 mensen, dat later wordt uitgebreid. Bij Wilms werken in totaal 160 mensen. “In al onze keuzes gaan we na welke de invloed is op het milieu en het welzijn van onze medewerkers”, vult HR-verantwoordelijke Tina Ermgodts aan. “Duurzaamheid is één van de kernwoorden uit onze visie.”

Wilms werkt vooral voor B2B-klanten en zet steeds meer in op export. Er wordt al langer gewerkt met een agent in Zweden en recent zijn met de hulp van Flanders Investment & Trade de eerste stappen gezet richting Frankrijk en Groot-Brittannië.