Nieuwe KMO-zone in Mol-Gompel

industriezoneDe IOK wil in Mol-Gompel een nieuwe KMO-zone realiseren. De nieuwe bedrijvenzone wordt zeven hectare groot en komt achter de Owenslei. In eerste instantie komt er een ontsluitingsweg, waarna de intercommunale er verschillende bedrijfspercelen wil ontwikkelen. Het gebied grenst aan het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. In samenspraak met de NV De Scheepvaart zullen de percelen langs het kanaal worden voorbehouden voor bedrijven met watergebonden activiteiten.

De toegang tot het nieuwe bedrijventerrein verloopt via de Barcelonalei om de hinder voor de bewoners van de Owenslei zoveel mogelijk te beperken. In de Barcelonalei komt een fietspad. Op het gewestplan staat de zone ingekleurd als industriegebied.

De IOK organiseert op donderdag 22 januari een informatiebijeenkomst in de plaatselijke parochiezaal. Er loopt een openbaar onderzoek van 19 januari tot 17 februari.