Aurubis Belgium in Olen en De Vlaamse Waterweg bouwen een nieuwe kaaimuur langs het kanaal Herentals-Bocholt. Die dient voor het laden en lossen van containers via de binnenvaart. Door de keuze voor duurzaam transport worden jaarlijks 13.000 vrachtwagens van de weg gehaald.

Op de site in Olen investeert Aurubis Belgium fors in een eigen logistieke multimodale terminal die de naam Cu-Port kreeg: een nieuwe containerkraan, de uitbreiding van het spoor en de aanleg van een nieuwe laad- en loskade. In de nabije toekomst wil het bedrijf zo alle containers over water vervoeren.

Mental shift
“Het is aan de industrie om de toekomstige ‘mental shift’ te realiseren naar een hernieuwde logistieke keten waarin binnenvaart en spoor worden ingeschakeld,” zegt August Sluyts, head of logistics bij Aurubis Belgium. “Met Cu‐Port streven we naar de multi‐inzetbaarheid van elke investering om zo tot de meest kostefficiënte oplossing te komen voor de hele materiaalflow.”

Via een PPS met de waterwegbeheerder kan een bedrijf een kaaimuur op maat laten bouwen waarbij De Vlaamse Waterweg tot 80% van de infrastructuur financiert en de onderneming 20%. Het bedrijf staat zelf in voor de laad- en losequipment. Daar tegenover staat het engagement van het bedrijf om een vastgelegde hoeveelheid goederen via de waterweg te transporteren over een periode van 10 jaar.

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg: “We slagen erin om nog meer ondernemers te overtuigen van de troeven van binnenvaart. We noteren een voortdurende stijging van de vervoerde volumes op onze waterwegen. Met haar beslissing om te investeren in de bouw van een kaaimuur in Olen treedt Aurubis in de sporen van meer dan 100 andere ondernemingen.”