Nieuwe hoofdzetel voor Fransen Bouwonderneming

Fransen Bouwonderneming opent tijdens het weekeind feestelijk zijn nieuwe bedrijfsgebouwen in Oud-Turnhout. Indien er zich geen onverwachte politieke gebeurtenissen aandienen zal de Vlaamse minister-president Kris Peeters himself de honneurs waarnemen.

Fransen Bouwonderneming is het persoonlijke verhaal van Tom Fransen (35). De jonge man stond er 16 jaar geleden helemaal alleen voor toen zijn vader om gezondheidsredenen zijn eigen bedrijf diende op te geven. Zoon Tom verliet de schoolbanken en nam zelf het initiatief in handen. “Een medewerker ging toen net op pensioen en de andere zag het niet zitten om te werken voor een baas van amper 18. Ik diende dus te beginnen zonder werknemers, zonder opdrachten en zelfs zonder geld op de bank.”

Tom stelt onderhand echter al 50 mensen tewerk. Zijn eenmanszaak van toen is uitgegroeid tot een gerespecteerde onderneming. Het orderboekje zit vol tot en met het bouwverlof van volgend jaar. Van villa’s en woningen heeft de onderneming zich meer georiënteerd naar appartementsgebouwen, kantoren en verzorgingsinstellingen.

Die snelle groei zette het bedrijf ertoe aan om eigen bedrijfsgebouwen te gaan neer zetten. Fransen Bouwonderneming opereerde immers tot nog toe vanuit een bescheiden appartementje in Oud-Turnhout. Een omgevormde slaapkamer diende als vergaderzaal.

Met de nieuwbouw op de bedrijvenzone Beytel in Oud-Turnhout zet Tom Fransen nu een flinke stap voorwaarts. Het nieuwe complex bestaat uit twee magazijnen van samen 2.500 vierkante meter, administratieve ruimtes en een appartement. In de magazijnen is plaats voor de 26 (!) bestelwagens van de firma, meerdere vrachtwagens, acht torenkranen en alle nodige werfmachines.

Samen met zijn echtgenote Sophie Van Gansen richtte Tom Franse inmiddels ook nog FST Funderingstechniek op, een onderneming die gespecialiseerd is in funderingswerken en beschoeiingstechnieken. FST telt inmiddels ook al 8 werknemers. FST kreeg evenene onderdak in de nieuwe bedrijfsgebouwen.