Renilde Craps en Ronny Van Broekhoven.

Renilde Craps en Ronny Van Broekhoven.

Zoals we eerder deze week meldden, besliste de raad van bestuur van Voka-Kempen om Renilde Craps aan te stellen als nieuwe gedelegeerd bestuurder, in opvolging van Jan Hendrickx. Ze was al sinds vorig jaar actief bij de organisatie als Directeur Diensten. Vanuit haar nieuwe functie zet ze volop in op vernieuwing.

“Ik ben heel blij met deze nieuwe uitdaging in een wereld in volle transitie”, zegt Renilde Craps. “Ik ken Voka als een mooi bedrijf, gedragen door een getalenteerde ploeg. Het is een ledenorganisatie die sterke ondernemers, van KMO tot multinational, vertegenwoordigt. Ik kijk er ten zeerste naaruit om als gedelegeerd bestuurder samen met mijn team, het bestuurscomité, de raad van bestuur en de ondernemers verder te werken aan de profilering van de Kempen. De voorbije weken heb ik tientallen bedrijven bezocht en geloof me, in plaats van de stille Kempen, zijn we de innovatieve, vernieuwende Kempen. Elke Kempense bedrijfsleider is op een of andere manier bezig met innovatie, of het nu in producten of processen is. Ook intern wil ik bezig zijn met vernieuwing. Zo zal het ‘Forum Innovatie’ van 5 oktober georganiseerd worden door een zelfsturend team. En met onze leden wil ik luisteren, overleggen en co-creëren. Wat je naar mijn mening vooral wint met cocreatie is: betrokkenheid, draagvlak en snelheid. Alle partijen die van invloed zijn, worden met cocreatie maximaal betrokken. Als je zo intensief meedenkt en meebeslist, is het plan feitelijk van jezelf geworden. Dit vergroot de kans op een succesvolle en snelle uitrol. Ik zie de toekomst van Voka-Kempen dan ook met volle vertrouwen tegemoet.”

Juiste profiel
“We zijn zeer tevreden met deze aanstelling”, aldus voorzitter Ronny Van Broekhoven van Voka-Kempen. “Renilde heeft een grote leidinggevende ervaring en kan met veel share- en stakeholders omgaan. Renilde is naar ons aanvoelen een vrouw met het juiste profiel en een breed perspectief. Ik kijk ernaar uit om samen met haar het ondernemerschap in de Kempen een boost te geven. Als voorzitter van de raad van bestuur zet ik samen met haar en de rest van onze bestuursleden de strategische krijtlijnen uit. Renilde heeft blijk gegeven van een goede omgang met mensen. Zij is iemand die eerst luistert en doordachte beslissingen neemt. Zij heeft een groot inlevingsvermogen. Dat is belangrijk bij een ledenorganisatie als Voka-Kempen. Voka-Kempen is bovendien een bedrijf/ledenorganisatie in transformatie. De nieuwe gedelegeerd bestuurder kent en luistert naar de behoeften van de Kempense ondernemers en deelt hun missie. De toekomst van Voka Kempen zal via durven, vernieuwen en veroveren verlopen.”