Nieuwe Fietscalculator berekent voor werkgevers winst van fietsinvestering

fietsenDe provincie Antwerpen heeft een Fietscalculator ontwikkeld waarmee ze ondersteuning biedt aan werkgevers die werk willen maken van een duurzaam woon-werkverkeer. De calculator berekent op een eenvoudige manier wat de kosten en de baten zijn van een vervoersbeleid dat inzet op de fiets.

Het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen ontwikkelde de Fietscalculator als een excel-tool die werkgevers na enkele muisklikken een onderbouwde indicatie geeft. “Zo zie je als werkgever niet alleen wat fietsmaatregelen kosten, maar vooral hoe ze je op andere vlakken geld besparen of van welke subsidies en fiscale stimuli je kan genieten. Bovendien wordt ook berekend hoeveel CO2-uitstoot je kan vermijden. Met de fietscalculator tonen we zwart op wit dat investeringen in fietsen loont”, zegt gedeputeerde van Mobiliteit Luk Lemmens.

Mobiscan
Al sinds 2007 kunnen werkgevers terecht bij de provincie Antwerpen voor een quick-scan van hun mobiliteitssituatie. In een zogenaamde mobiscan onderzoeken de mobiliteitsexperts van het PMP hoe werknemers naar het werk komen en welke alternatieven ze hebben voor de (bedrijfs)wagen. Ten slotte stelt de mobiscan een reeks concrete maatregelen voor die kunnen helpen om de auto in het woon-werkverkeer meer aan de kant te laten.

Een mobiscan vormt ook een ideale voorbereiding op een pendelfondsproject. Het Vlaamse Pendelfonds subsidieert concrete maatregelen die werknemers nemen om hun werknemers meer te voet, met de fiets, met het openbaar of collectief vervoer of zelfs al carpoolend naar het werk te krijgen.