Nieuwe eretitel voor Vic Swerts

vic swertsVic Swerts, oprichter en voorzitter van Soudal, heeft de eretitel van Honorary Master in Innovation & Entrepreneurship ontvangen van de Antwerp Magagement School. Hij ontving de onderscheiding in het kader van de Graduation Ceremony van de Executive Master in Innovation & Entrepreneurship.

Decaan Prof. Dr. Paul Matthyssens motiveerde in zijn openingsrede de toekenning van de eretitel: “Innovation en Entrepreneurship zijn ‘key’ voor onze samenleving en ook voor Antwerp Management School. Vic Swerts is een ondernemer die deze ‘key’ elementen vijf decennia lang succesvol in de praktijk heeft gebracht en van Soudal zo een wereldspeler heeft gemaakt.” Hij sloot zijn betoof af met een korte filmp met getuigenissen van 5 prominente Vlamingen die aan de hand van Vic Swerts’ levensmotto ‘Dromen, Denken, Durven, Doen en Doorzetten’ motiveerden waarom hij deze titel verdiende.

In zijn dankwoord vulde Vic Swerts zijn credo, waarmee hij Soudal 50 jaar leidde, aan met een zesde D: “Dank u voor deze eer.”