Nieuwe doorbraak voor Janssen Pharmaceutica

janssenJanssen Pharmaceutica heeft met zijn nieuw ontwikkeld geneesmiddel tegen TBC, Sirturo een doorbraak gerealiseerd in de Verenigde Staten. Sirturo kreeg officieel een goedkeuring van de FDA, de Amerikaanse gezondheidsinstantie.

TBC vomt de laatste jaren een groeiende bedreiging voor de volksgezondheid. Wanneer Sirturo ingenomen wordt in combinatie met andere geneesmiddelen kan het enzymen geneutraliseerd worden dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de bacterie van Koch. Die bacterie veroorzaakt dan weer de infectie die kan leiden tot tuberculose.

Bij Janssen Pharmaceutica in Beerse wordt biezonder trots gereageerd. Een geneesmiddel ontwikkelen tegen tuberculose is lange tijd een van de passies geweest van wijlen dokter Janssen, de stichter van Janssen Pharmaceutica, stelt Paul Stoffels van Johnson & Johnson, de eigenaar van Janssen Pharmaceutica. De zuster van dokter Janssen was destijds immers gestorven aan de ziekte.

Met Sirturo zet Janssen Pharmaceutica een grote stap voorwaarts op de weg naar het structureel herstel. De portefeuille aan nieuwe geneesmiddelen was immers al die tijd relatief dun gebleven. Janssen Pharmaceutica diende daarom geregeld herstructureringsoefeningen op te zetten waardoor ook het personeelsbestand van het bedrijf afgebouwd werd.

“Sirturo biedt patiënten die geen alternatief meer hebben een geschikte behandeling tegen tuberculose” heet het van de kant van de FDA.