Nieuwe aanbestedingen in de Kempen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Aanbesteding_Amival_2014_01 Amival Vzw Meer info
Financiering van de nieuwe Campus Metropool Syntra AB Syntra Provincie Antwerpen & Vlaams Brabant Vzw Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Samenwerkingsovereenkomst Mina-werkers – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Gemeente Heist-Op-Den-Berg Meer info
Bouwen van 45 appartementen sociale huisvesting C.V.B.A. Maatschappij Voor De Huisvesting Van Het Kanton Heist-Op-Den-Berg Meer info
Infrastructuurwerken in de bedrijvenzone De Bempdekens te Retie Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Voor De Kempen Meer info
Overheidsopdracht voor het ontwerp en de bouw van een voorziening voor ouderen Ocmw Beerse Meer info
Watermolen – Liefkenshoek Erven Van Der Schoot Meer info
Infrastructuurwerken in de verkaveling Capuciene Bosschen 2 te Hoogstraten. Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Voor De Kempen Meer info
AANKOOP PERSLUCHTCOMPRESSOR EN KOELDROGER Belgoprocess Nv Meer info
Heraanbesteding : Hulshout : Betonherstellingen in verschillende straten 2012 Gemeentebestuur Meer info
Hoogstraten – Veldstraat, bouwen van 5 koopwoningen (nr. VMSW 1290/2010/1525/02) De Ark Meer info
Aankoop van aardgas Vito Meer info
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor het leveren van plastiek zakken voor gescheiden inzameling van PMD in 2 percelen Iok Afvalbeheer Meer info
Ophalen van huishoudelijk restafval en grof huisvuil. Gemeente Olen Meer info