Nieuwe aanbestedingen in de Kempen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Oproep tot kandidaatstelling – SMELTEN VAN METALEN Belgoprocess Nv Meer info
LEVEREN VAN MOBIELE AFBLAASFILTERS Belgoprocess Nv Meer info
Buitengewoon onderhoud aan asfaltwegen – Dienstjaar 2014 Gemeentebestuur Heist-Op-Den-Berg Meer info
Heist-op-den-Berg: infrastructuurwerken verkaveling Schoolstraat Gemeente Heist-Op-Den-Berg Meer info
Schoonmaakwerkzaamheden hoofdcommissariaat, verkeerseducatief centrum en politieposten Lokale Politie Neteland Meer info
leveren en plaatsen van meubilair voor administratieve diensten van IOK en IOK Afvalbeheer Intercommunale Ontwikkelingsorganisatie Voor De Kempen Meer info
Intrapreneurship als drijvende kracht voor dynamische bedrijven Innotek Meer info
Stedelijke Freinetschool “De Steltloper” Lot dakrenovatie bestaand gebouw Stadsbestuur Geel Meer info
VITO wenst ter ondersteuning en stroomlijning van haar talentmanagementprocessen een ICT-tool te Vito Meer info
Ruilverkaveling Zondereigen : Aanleg dubbelrichtingsfietspad in Zondereigen Ruilverkavelingscomité Zondereigen Meer info
VITO wenst ter ondersteuning en stroomlijning van haar talentmanagementprocessen een ICT-tool te Vito Meer info
Uitbreidings- en verbouwingswerken Perceel 4 Sanitaire installaties Vzw Kruislink Meer info
Uitbreidings- en verbouwingswerken Perceel 3 HVAC Vzw Kruislink Meer info
Uitbreidings- en verbouwingswerken Perceel 2 Elektrische Installaties Vzw Kruislink Meer info
Uitbreidings- en verbouwingswerken Perceel 1 Algemene Bouwwerken Vzw Kruislink Meer info
Uitbreidings- en verbouwingswerken Perceel 1 Algemene Bouwwerken Vzw Kruislink Meer info
Leveren van afzetcontainers voor de inzameling van afval op containerparken in verschillende percelen Iok Afvalbeheer Meer info
Leveren van 10 ophaalwagens voor restafval en GFT met belading voor DIFTAR in 2 percelen Iok Afvalbeheer Meer info
Leveren en plaatsen van by-pass voor naverkleiner Iok Afvalbeheer Meer info
Den Lammeren bergh Vzw Emmaüs – Dvc ‘T Zwart Goor Meer info
Eenmalige aankoop en installatie van audiovisuele technieken Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Voor De Kempen Meer info
Eenmalige aankoop en installatie van een SAN-omgeving Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Voor De Kempen Meer info
Levering, installatie, huur en onderhoud van multifunctionals in de nieuwe burelen van IOK. Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Voor De Kempen Meer info