Opdracht Aanbestedende overheid Details
Verharding van wegen Gemeente Mol Meer info
Aanstellen van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Gemeente Mol Meer info
Aankoop materialen onderhoud wegen voor een periode van 3 jaar Gemeente Mol Meer info
Bestek 2014/03: printparkoptimalisatie – huur en all-in onderhoud van multifunctionele printers 2014 – 2019 Gemeente Oud-Turnhout Meer info
Herinrichtings- en uitbreidingswerken ’t Croonhof Amelbergastraat 17 – 19 Gemeente Zandhoven Meer info
688 – Verbouwen van burelen tot een residentie voor de bijzondere jeugdzorg Cirkant Vzw Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Overeenkomst uitbating kapsalon WZC De Wending Turnhout voor een periode van 1 jaar, verlengbaar tot en met 31 mei 2016 – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Ocmw Turnhout Meer info
Opdracht tot het vernieuwen van 20 keukens in de serviceflats 1 Ocmw Turnhout Meer info
Bouwen van 8 woongelegenheden Geelse Huisvesting C.V.B.A. Meer info
Oprichting van het administratief centrum: aanstelling traject begeleider Gemeente Beerse Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Graaf- en grondwerken voor het plaatsen van een wachtbuis voor glasvezel vanaf Boerenkrijglaan naar technisch centrum in de Oevelsedreef (fase 1). – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Gemeente Westerlo Meer info
Onderhoud asfaltwegen DJ 2014 Gemeente Balen Meer info
Bouwen van 21 woongelegenheden, sociale huisvesting C.V.B.A. Maatschappij Voor De Huisvesting Van Het Kanton Heist-Op-Den-Berg Meer info
Leveren van de technische uitrusting voor twee diftar-containerparken voor de gemeente Heist-op-den-Berg. Iok Afvalbeheer Meer info
bibiliotheekcollectie Stad Herentals Meer info