streekplatform kempenDonderdag 29 september wordt het Streekplatform Kempen boven de doopvont gehouden. De nieuwe streekorganisatie wordt gedragen door lokale besturen, de provincie Antwerpen, sociale partners en Kempense parlementairen. Ward Kennes, voorzitter van de Conferentie van Kempense burgemeesters, Vlaams parlementslid en burgemeester van Kasterlee, is de voorzitter.

De 16 leden van de Task Force komen maandelijks samen en concentreren hun energie op de prioritaire Kempense dossiers. Zo staan bijvoorbeeld de uitrol van geothermie en warmtenetten, de ontwrichte zone en Kempense investeringsdossiers op de agenda, alsook mobiliteitsdossiers, de omvorming van PWA naar wijkwerken, projecten rond werkbaar werk in Kempense ondernemingen, de opvang van vluchtelingen, enz. De maatregel ontwrichte zone is een perfect voorbeeld om de slagkracht van het Streekplatform aan te tonen. Dankzij lobbying is een uitbreiding en vereenvoudiging gebeurd van deze maatregel met als gevolg dat maar liefst een dertigtal bedrijven een dossier heeft ingediend.

Samenwerkingen
“De Kempen is ondernemend en vernieuwend. En zo hoort het ook want stilstaan is achteruitgaan. Onze regio is lang versnipperend geweest met vele stemmen. Vanuit het Streekplatform willen we spreken met één krachtige stem. Om zo vanuit een gemeenschappelijk doel en met complementaire partners samenwerkingen op te zetten waarbij iedere partner zijn expertise inbrengt, zodat onze regio nog ondernemender, innovatiever en internationaler wordt gepositioneerd”, aldus Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka-Kempen en 2de ondervoorzitter.

Het Streekplatform Kempen werkt voor 29 Kempense gemeenten: het arrondissement Turnhout en Heist-op-den-Berg en Nijlen. Op basis van het Streekpact 2013-2018 werd een nieuw toekomstplan uitgetekend. In totaal zullen de partners de volgende 3 jaar 58 acties uitvoeren om de economische dynamiek in de Kempen te versterken.