‘(G)Oud brengt op’. Onder die noemer zetten de Kempense sociale partners, in samenwerking met studenten van Thomas More, een initiatief op om meer 50-plussers aan het werk te houden en te krijgen. In de Kempen is 1 op de 3 werklozen 50 jaar of ouder, terwijl dat in Vlaanderen gemiddeld 28% is. In de 29 gemeenten van het Streekplatform Kempen ging het in 2016 om 5.754 werkzoekenden.

“We zien de werkzaamheidsgraad van ouderen jaar na jaar groeien, maar hinken als regio nog achterop in Vlaanderen. Daarom zetten we in op twee sporen om de groei te versterken, nl. instroom van oudere werkzoekenden en retentie”, zegt Lieve Cox, ACV Provincie Antwerpen.

“In gesprekken met een aantal werkzoekenden willen we nagaan wat hen aanspreekt in bedrijven waarvoor ze willen werken. Op die manier weten bedrijven wat ze moeten benadrukken in hun vacatures”, legt Kim Nevelsteen van Streekplatform Kempen uit. “Tegelijk willen we 50-plussers tips & tricks bijbrengen om te zorgen dat hun sollicitatie eruit springt wanneer ze zich melden voor een vacature.”

In dienst houden
Maar ook op het vlak van het in dienst houden van 50-plussers wordt actie ondernomen, meer bepaald rond de CAO 104. Die legt bedrijven op om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat 45-plussers hun job kunnen behouden. “De meeste bedrijven hebben zo’n plan, maar het blijft vaak bij de klassieke maatregelen rond werkbaar werk. Met een 5-tal bedrijven willen we een coachingtraject aangaan en daarvan later een doorvertaling maken naar andere bedrijven”, aldus nog Kim Nevelsteen.

5 studenten uit het 2de jaar Sociaal Werk bij Thomas More worden actief betrokken bij dit project, dat zijn uitvoering krijgt in de periode maart-mei. In het najaar moet de extrapolatie naar een grotere groep van bedrijven gebeuren.