Nieuw begeleidingsprogramma leert succesvol invloed uitoefenen

Lut en PiaLut Pierre, gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en leiderschapsversterking, werkt sinds kort samen met neuropsychologe-handelsingenieur Pia Van Noppen. Samen werkten zij een begeleidingstraject uit dat leiderschapsstrategieën koppelt aan het ontwikkelen van gevoeligheid voor wat er in de omgeving gebeurt. Dit zowel voor wat binnen de organisatie als in de markt gebeurt. Als de kritische signalen opgemerkt worden, kan de beïnvloedingsaanpak doelgerichter afgestemd worden op de situatie.

“Ik deed gedurende 25 jaar in verschillende rollen ervaring op in het begeleiden van organisaties en bedrijven op vlak van organisatieontwikkeling, business excellence en leiderschapsversterking. In die trajecten ontdekte ik dat leidinggevenden vaak niet alleen moeten omgaan met organisaties in verandering, maar moeten werken aan persoonlijkheidsaspecten”, licht Lut Pierre toe.

“Die expertise heb ik niet. Pia Van Noppen wel. Zij is neuropsychologe en handelsingenieur en kent net als ik het bedrijfsleven van binnen en van buiten. Na 15 jaar ervaring in het bedrijfsleven heeft zij zich gespecialiseerd in loopbaanontwikkeling en burnout. We bundelden onze expertises en werkten samen een traject uit dat nu klaar is om vermarkt te worden.”

“Heel veel specialisten zijn gewend om beoordeeld te worden op hun expertise. Maar het is niet omdat je gelijk hebt, dat je gelijk krijgt. Je moet werken op de acceptatie van je doelgroep, zorgen dat je medestanders krijgt. En dat is niet iedereen gegeven. Als expert kan je de lat wel hoog leggen, maar je moet weten wat haalbaar en acceptabel is in die bepaalde organisatie. Vaak is het een kwestie van jezelf tot de orde roepen. Leiderschap houdt in dat je een afwijkende visie mag hebben en mensen moet inspireren om dingen te bereiken. Maar het betekent niet dat je een einzelgänger moet zijn. Om succesvol invloed uit te oefenen moet je bereid zijn een stapje terug te zetten en de groep mee te pakken. Dit uitgangspunt vormt de basis voor ons traject.”

Het nieuwe begeleidingsprogramma bundelt zowel persoonlijke coaching als inzichten op vlak van organisatiestructuur en -cultuur en strategische uitdagingen. Het traject is een mix van kennisoverdracht en workshops (individueel of in groep). De focus ligt op de ontwikkeling van een uitgebreider repertorium om in uiteenlopende omstandigheden invloed te verwerven.