Nauwelijks hinder bij Kempense bedrijven door betoging

geen hinderDe nationale betoging van vandaag heeft weinig impact op het functioneren van de bedrijven in de Kempen. “87% van de ondernemingen ondervindt geen hinder van deze betoging”, zegt Jan Hendrickx, algemeen directeur Voka–Kempen. “Slechts een kleine 7% ondervindt beperkte hinder voor het bedrijf. Nog eens 5% rapporteert problemen te hebben met leveringen en mobiliteit.” Dat blijkt uit een bevraging die Voka – Vlaams Netwerk van Ondernemingen vanmorgen bij haar leden hield.

Voka bevroeg deze ochtend bijna 1000 ondernemingen over de impact van de nationale betoging van vandaag. “Uit de antwoorden van de Kempense respondenten blijkt dat er weinig tot slechts zeer beperkte hinder is bij de private ondernemingen”, vertelt Hendrickx. “87% van de Kempense bevraagden ondervindt helemaal geen hinder van de betoging. Bij een kleine 7% van de ondernemers is er effectief hinder omdat personeelsleden deelnemen aan de betoging of omdat er verminderde dienstverlening of productie is. Nog eens 5% ondervindt dan weer hinder doordat leveranciers vertraging opliepen.” Uit de bevraging leren we ook dat de Kempense bedrijven weinig overlast verwacht hadden. Meer dan 97% van de respondenten geeft ook aan geen echte preventieve maatregelen genomen te hebben. Wel geeft een aantal werkgevers aan vandaag extra flexibel te zijn voor thuiswerk of voor werken vanuit een andere locatie.

Manifesteer op zondag
De impact van deze betoging mag dan wel beperkt zijn, Hendrickx herhaalt toch het voorstel om dergelijke manifestaties op zondag te organiseren. “Dit is vooral een betoging van de publieke sector en de vakbondsafgevaardigden”, zegt hij. ”Bij het overgrote deel van onze ondernemingen is het business as usual. De meeste problemen zijn er op vlak van mobiliteit. We herhalen daarom ons voorstel om dergelijke acties op zondag te organiseren. Dan kunnen kinderen naar school en werkwilligen werken.”