De mededeling van minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen over het inzetten van bedrijfscoaches in KMO’s, is bij hogeschool Thomas More niet in dovemansoren gevallen. “Onze opleiding Sport en Bewegen bereidt jonge mensen perfect voor op de opdracht waarmee de minister bedrijfscoaches het veld instuurt”, klinkt het op de Turnhoutse campus.

De bedrijfscoach motiveert en coacht bedrijfsleiders om initiatieven te nemen die de gezondheid van de werknemers bevorderen. Hij speelt in op de prioriteiten van het preventieve gezondheidsbeleid van het bedrijf en houdt rekening met de specificiteit van de onderneming of de sector. De minister trekt voor het project de komende jaren 2,8 miljoen uit.

Veel mensen slagen er niet in om op eigen houtje een levensstijl aan te passen. Op de zittende Vlaming in beweging te krijgen wordt meer en meer een beroep gedaan op een coach. De ‘Bewegen op verwijzing’-projecten van het Vlaamse Instituut voor Gezondheidszorg en Ziektepreventie zijn daar een mooi voorbeeld van. De huisarts verwijst mensen met een verhoogd gezondheidsrisico door naar een bewegingscoach.

Moving Mondays
“Dergelijke projecten zijn een kolfje naar de hand van onze opleiding Sport en Bewegen”, zegt opleidingshoofd Inge Lauwers. “De opleiding is betrokken bij de initiatieven om in de kleinstedelijke zorgregio’s Turnhout en Hoogstraten een ‘Bewegen op verwijzing’-project te lanceren. Studenten van de opleiding kunnen er actief aan meewerken en er stage lopen.”

De voorbije weken organiseerden de studenten op de eigen campus in Turnhout Moving Mondays, workshops tijdens de pauzes op maandag om de studenten in een leuke en ontspannende sfeer te laten bewegen. Verder is er ‘Campus Turnhout in beweging’, een bedrijf voor en door studenten van de opleiding dat cases, events en projecten van en voor partners uitwerkt.