Minister-president Kris Peeters luisterde naar verzuchtingen RESOC Kempen

michel meeusHet Regionaal Sociaal- Economisch Comité Kempen (Resoc) ging donderdagochtend bij Vlaams minister-president Kris Peeters aan de alarmbel trekken. Resoc wil een Vlaams investeringsplan voor de Kempen. Beloftes kregen ze niet, wel een afspraak op 27 juni. Resoc-voorzitter Michel Meeus zegt dat er voor de regio een paar knipperlichten op rood zijn gesprongen: “De sluiting van Ford Genk in Limburg en de herstructureringen en sluitingen die onze regio treffen, zorgen voor ongerustheid. We kennen (nog) niet het massale aantal ontslagen dat onze buurregio Limburg kent, maar we zijn de meest geïndustrialiseerde regio in Vlaanderen en we willen absoluut vermijden dat we een economisch rampgebied worden. Daarom heeft onze regio de krachten gebundeld en een oproep aan de Vlaamse regering gelanceerd.”

Volgens Meeus gaat Kris Peeters zijn collega-ministers in de Vlaamse regering nu vragen om snel te beoordelen welke Kempense eisen kunnen worden ingewilligd, en welke niet. “We hebben in de Kempen zuurstof nodig”, zegt Meeus. “De Vlaamse regering moet deze legislatuur nog hier en tandje bijsteken.” Resoc vraagt dat de Vlaamse regering op korte termijn tien slimme investeringen doet in de Kempen. “Die moeten de economie in onze regio aanzwengelen en ze moeten zorgen voor ten minste 2000 nieuwe banen.”

1. LiCaLab, Turnhout

LiCaLab zal baanbrekend zijn op het vlak van het ontwikkelen, testen en valideren van nieuwe concepten, producten en diensten voor wonen en zorg. Het moet doorbraken mogelijk maken om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen. De uitbouw van LiCaLab haalt bedrijven actief in de gezondheids- en zorgsector naar de Kempen. Verwachte banenwinst: 50

2. VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), Mol

De Vlaamse regering wordt gevraagd om de VITO-dotatie te verhogen met 10 miljoen euro. Deze stijging moet resulteren in een personeelsverhoging tot zeker 900 medewerkers. Dat betekent een groei met 200 werknemers. Resoc vraagt ook op korte termijn bijkomend 10 miljoen euro steun, zodat de bouw van het Balmattgebouw in Mol zo spoedig mogelijk kan starten. Dit laat toe om VITO-activiteiten te groeperen en verder uit te breiden met nieuwe laboratoriuminfrastructuur, een nieuw datacentrum en werkplekken voor onderzoekers. Dat moet de aanwezigheid van VITO in de Kempen verankeren. De bouwactiviteiten zullen extra (kortgeschoolde) tewerkstelling met zich brengen. Verwachte banenwinst: 400

3. LITC ( logistiek Innovatie- en Trainingscentrum), Laakdal

Dit centrum is het resultaat van een samenwerking tussen KULeuven , Thomas More en Nike. Het ondersteunt de uitbouw van duurzame logistiek in Vlaanderen door de training van (jong) logistiek talent. In november 2013 wordt de bouw van het centrum afgerond. Voor de opstart van de activiteiten wordt een financiële injectie van 500.000 euro over twee jaar gevraagd.

4. Verbinding N19-N118 of de ring rond Geel

De aanleg van deze verbinding is als voorwaarde opgelegd voor de verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen Stenehei II en Kievermont. Deze bedrijventerreinen behoren tot het Campinaplan, dat in Mol, Dessel, Retie, Geel een knooppunt van hoogwaardige innovatieve bedrijvigheid uitbouwt. Verwachte banenwinst: 525

5. Stenehei in Dessel, Liessel in Geel en Gierlebaan in Kasterlee

Resoc vraagt een versnelde onteigeningsmachtiging voor de regionale bedrijventerreinen Stenehei in Dessel (10,3 hectare), Liessel in Geel (35 hectare) en het lokaal bedrijventerrein Gierlebaan in Kasterlee (10 hectare). Verwachte banenwinst: 1000

6. Oud industriegebied Balen-Wezel

Resoc vraagt de goedkeuring voor de herontwikkeling van dit gebied van 130 hectare, zodat structurele maatregelen kunnen genomen worden voor de herwaardering van het terrein. Dit is van belang voor de aanwezige industrie (onder meer Nyrstar en Ajinomoto Omnichem, goed voor 720 bestaande banen). Nu zitten die bedrijven op een verouderd terrein, met een onaangepaste ontsluiting en verouderde landschappelijke inbedding. Het zal een betere aanwending van gronden mogelijk maken.

7. Strategische ruimtes in Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

In de meest recente nota’s en werkkaarten rond de opmaak van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen stelt Resoc vast dat binnen de strategie om Vlaanderen te ontwikkelen tot een metropolitaan gebied de Kempen een maagdelijk witte vlek is. “Er wordt voor de Kempen geen enkele topomgeving aangeduid. Dat moet veranderen. De as van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), de Campinaregio (Mol, Dessel, Retie, Geel) ) en de relatie van Turnhout met de Brabantse stedenrij moeten worden erkend als strategische ruimtes in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen”, zegt Meeus.

8. Kempen erkennen als gebied voor geïntegreerde territoriale investering (ITI)

De Europese Unie zorgt voor de financiële mogelijkheid om een ITI uit te bouwen. Met de middelen uit het ITI wil Resoc het sociaaleconomische weefsel van de Kempen versterken.

9. Roadmaps ontwikkelen

Resoc vraagt de financiën om een expert aan te kunnen duiden die roadmaps ontwikkelt om voor de Kempen unieke regionale expertises naar waarde te kunnen schatten.

10. Oosterweelverbinding, Antwerpen

Resoc vindt dat Vlaanderen dringend de mobiliteit rond Antwerpen moet verbeteren. “Dit is essentieel opdat onze regio verder uitgebouwd kan worden als hinterland van de Antwerpse haven. De economische kost van de files is enorm”, luidt het. Resoc dringt aan op de aanleg van de Oosterweelverbinding, een snelle aanpassing van de E313/E34 (verbinding R1-E313, verbreding Ranst- Wommelgem) en het verhogen van de zestien bruggen over het Albertkanaal van Antwerpen tot Meerhout. “Voor de E313 is het cruciaal dat tijdens deze legislatuur een uitvoeringsstudie opgestart wordt voor de verbreding van het wegvak tussen Ranst en Lummen”, zegt Michel Meeus.

Kempense ondernemers en vakbonden willen dat Vlaanderen de Kempen de mogelijkheid biedt hun industrie en toptechnologie te behouden en de tewerkstelling te verhogen.