MIKO omzet derde kwartaal hoger dan vorig jaar

Miko NV, de op NYSE Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist uit Turnhout, kondigde aan dat de omzet tijdens het derde kwartaal van 2013 12,8 % hoger lag in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De gecumuleerde omzet voor de eerste negen maanden van 2013 steeg met 6,7 % tegenover de eerste negen maanden van 2012.

De omzetstijging is enerzijds te danken aan de toegenomen verkopen in het kunststofsegment en anderzijds aan de overnames die in de eerste jaarhelft gebeurden in het koffiesegment (Kaffekompaniet in Zweden en ABC Mokka in Denemarken). Op vlak van de resultaten wisten beide segmenten vooruitgang te boeken.

Frans Van Tilborg, CEO en gedelegeerd bestuurder van de Miko-groep: “Binnen de koffieserviceafdeling merken we een lichte daling van de verkopen in de meeste thuislanden, met Duitsland als positieve uitzondering. De economische crisis blijft ons parten spelen. Zowel de overnames als de gedaalde grondstoffenprijzen geven de resultaten evenwel een duw in de rug. De kunststofafdeling blijft intussen sterk presteren, met een mooie omzetgroei voor elk van onze vestigingen in België, Polen en Duitsland. Wij zijn optimistisch gestemd voor de rest van 2013.” Miko deelde daarnaast ook mee dat het tussen 4 en 16 oktober een pakket van in totaal 1.100 eigen aandelen verwierf. De transacties kaderden in een aandelenoptieplan en werden verricht buiten beurs (OTC-transactie). Het volledige pakket werd inmiddels reeds opnieuw verkocht, zodat de vennootschap thans geen eigen aandelen meer in bezit heeft.

Miko is al meer dan 200 jaar actief in koffieservice en sinds een 40-tal jaren in kunststofverpakkingen, en werd in 1998 geïntroduceerd op Euronext Brussel. Miko volgt een “tweepijlerstrategie” waarbij de kernactiviteiten – koffieservice en kunststofverpakkingen – nagenoeg zelfstandige entiteiten zijn met elk hun eigen management, zodat beide activiteiten een eigen groeipad kunnen volgen. De groep haalde in 2012 met 700 medewerkers een omzet van 138 miljoen euro, waarvan 50,92 % in het koffiesegment en 49,08 % in het kunststofsegment. Miko is een internationale groep met eigen ondernemingen in België, Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Polen, Tsjechië, Slowakije en Australië.