Miko publiceert haljaarresultaten 2014

miko_logo_wbMiko publiceerde haar halfjaarresultaten voor 2014. In de eerste jaarhelft noteerde de koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist  een omzetstijging van 9,8 %. De bedrijfswinst (EBIT), bedrijfscashflow (EBITDA) en nettowinst stegen met respectievelijk 8,5 %, 18,8 % en 3,0 %.

De omzet steeg met 9,8 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, van 76,6 miljoen euro tot 84,1 miljoen euro. Deze stijging is voor een belangrijk deel te danken aan de overnames die in de eerste helft van 2013 gebeurden in Zweden en Denemarken. Daarnaast slaagde de groep erin de verkochte volumes te doen stijgen. De EBIT (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten en belastingen) bedroeg 6,3 miljoen euro, dit is 8,5 % meer dan in de eerste jaarhelft van 2013. De EBITDA (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg 11,4 miljoen euro of 18,8 % meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is een gevolg van de sterk gestegen afschrijvingen naar aanleiding van de aanzienlijke investeringen die in 2013 gebeurden. De nettowinst bedroeg 4,4 miljoen euro, een stijging met 3,0 % ten opzichte van de eerste zes maanden van 2013.

Segmentinformatie
Het koffiesegment zette in de eerste jaarhelft een omzet neer van 42,6 miljoen euro. Dit is 15,4 % meer dan vorig jaar en vertegenwoordigt 50,6 % in de groepsomzet. Deze stijging vloeit voort uit de overnames in Scandinavië, maar ook uit de gestegen verkopen in de meeste andere thuislanden, in het bijzonder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Het kunststofsegment was goed voor 41,6 miljoen euro, of een stijging van 4,7 % tegenover vorig jaar. Dit segment is daarmee goed voor 49,4 % van de totale omzet. Vooral de roomijsverpakkingen en de thermoformafdeling, die schaaltjes voor kant-en-klare maaltijden produceert, deden het erg goed.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de koffieserviceafdeling ging met 82,7 % vooruit. De bedrijfscashflow (EBITDA) kende een stijging met 54,1 %. Deze resultaten hangen samen met de overnames in Scandinavië en met gestegen volumes. De investeringen in dit segment bedroegen in het eerste halfjaar van 2014 1,8 miljoen euro.

De bedrijfswinst (EBIT) en bedrijfscashflow (EBITDA) van de kunststofverpakkingsafdeling namen met respectievelijk 24,5 % en 6,4 % af. Verschillende factoren speelden hierin een rol. De afschrijvingen namen sterk toe als gevolg van de aanzienlijke investeringen bij de vestiging in Polen. Het betreft nieuwe productie-, opslag- en kantoorruimte die recent werd ingericht en enkele productielijnen voor een belangrijk contract dat werd binnengehaald in Duitsland. Voorts lag een belangrijke productielijn gedurende enkele maanden stil voor onderhoudswerken. Ten slotte werden er eenmalige opstartkosten gemaakt voor het joint venture-project in Indonesië. De investeringen in dit segment bedroegen 5,3 miljoen euro.

Belangrijke gebeurtenissen
In het kunststofsegment werd een joint venture opgezet met Innoware in Indonesië. Innoware is een kunststofverwerkende onderneming die actief is in dezelfde doelmarkt als Miko Pac en een omzet van 4,5 miljoen euro behaalt. In de “Packaging”-afdeling worden kunststofdoosjes geproduceerd voor de voedingsindustrie, voornamelijk voor roomijs. De “Promo”-afdeling focust zich op de productie van kunststof promotieproducten, zoals bijvoorbeeld zeepdoosjes of bekers.

Indonesië heeft op lange termijn veel potentieel, dankzij de meer dan 250 miljoen inwoners en de snel groeiende middenklasse. Indonesië kan door zijn goede centrale ligging ook toegang verschaffen tot het hele Aziatische continent. Grote voedingsconcerns stappen geleidelijk over van “regional” naar “global suppliers”. Om dergelijk cliënteel te kunnen blijven bevoorraden, is het noodzakelijk om ook buiten Europa productievestigingen uit te bouwen.

In de cijfers over het eerste halfjaar van 2014 is Innoware nog niet opgenomen.

Vooruitzichten
“Deze sterke resultaten zijn uiteraard een opsteker. Hoewel de prijzen voor ruwe koffie op de wereldmarkt recent terug zijn gestegen zijn wij positief over de toekomst”, aldus Frans Van Tilborg, gedelegeerd bestuurder en CEO van de Miko-groep.

De volledige verslaggeving van de resultaten kan u ook terug vinden op www.miko.eu.