Miko maakt jaarcijfers bekend

miko_logo_wbMiko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende in 2013 een stijging van de omzet met 7,5 %. De bedrijfswinst (EBIT), bedrijfscashflow (EBITDA) en de nettowinst stegen met respectievelijk 12,8 %, 14,9 % en 10,9 %. Deze goede resultaten zijn het gevolg van overnames binnen de koffieserviceafdeling die gedurende 2013 gebeurden, een neerwaartse trend van de grondstoffenprijzen naar een meer evenwichtig niveau, en sterke resultaten bij de kunststofafdeling.

De omzet steeg met 7,5 % ten opzichte van vorig boekjaar, van 138 miljoen euro tot 149 miljoen euro. Ruim 79 % van de groepsomzet werd gerealiseerd in het buitenland. De EBIT (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten en belastingen) bedroeg 9,9 miljoen euro (+ 12,8 % tegenover 2012). De EBITDA (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg 19,1 miljoen euro (+ 14,9 % in vergelijking met 2012). Het financieel resultaat bedroeg – 0,7 miljoen euro, een vermindering met 80.000 euro tegenover 2012. De groep betaalde 1,9 miljoen euro belastingen.

De nettowinst (aandeel van de groep) bedroeg 7,1 miljoen euro. De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor een dividend uit te keren van 1,16 euro bruto (0,87 euro netto) per aandeel, of 9,4 % meer dan vorig jaar.

Het koffiesegment zette in 2013 een omzet neer van 77,2 miljoen euro. Dit is 9,7 % meer dan vorig jaar en vertegenwoordigt 51,9 % van de groepsomzet. In zowat alle thuislanden lag de omzet onder vuur. De economische malaise liet zich voelen, door het feit dat bestaande klanten minder bestelden, door herstructureringen in het segment van kantoren en bedrijven, en omdat de horeca het zwaar te verduren kreeg in 2013. Het aantal faillissementen bereikte er historische recordhoogtes. Daarnaast werd begin 2013 in Frankrijk een belangrijk koffiecontract beëindigd. Deze negatieve tendensen werden gecompenseerd door een groot contract dat in Duitsland werd binnengehaald. Ook de extra omzetten die het Zweedse Kaffekompaniet en het Deense ABC Mokka genereerden speelden een belangrijke rol. Beide bedrijven werden gedurende 2013 overgenomen.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de koffieserviceafdeling ging met 6,2 % vooruit. De bedrijfscashflow (EBITDA) kende een stijging met 20,0 %. Gedurende 2013 was er een zacht neerwaartse trend van de prijzen voor ruwe koffie op de wereldmarkt merkbaar. Dit speelde de marges in de kaart. Uiteraard droeg ook de omzetgroei bij tot deze resultaten. De investeringen in materiële vaste activa binnen de koffieservice bedroegen 4,7 miljoen euro en waren vooral bestemd voor de aankoop van koffiemachines die vervolgens bij klanten in huur of bruikleen werden geplaatst.

Het kunststofsegment was goed voor een omzet van 71,6 miljoen euro, of 48,1 % van de totale groepsomzet. Dit is een toename van 5,4 % tegenover 2012. Deze stijging kwam er ondanks het feit dat het jaar negatief werd ingezet met het nieuws dat twee belangrijke klanten in financiële moeilijkheden waren geraakt. Tevens kwam door de matige lente het roomijsseizoen langzaam op gang. Verpakkingen voor roomijs behoren tot de core business van de kunststofverwerkingsafdeling. De toename van de omzet kwam er door het aantrekken van nieuwe klanten vooral in Polen en Duitsland, door een gestegen verkoop van kleinere verpakkingen, en door een succesvol jaar voor schaaltjes voor kant-en-klaar maaltijden, waarvan 9 miljoen eenheden meer werden verkocht.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) en de bedrijfscashflow (EBITDA) van de kunststofverwerkingsafdeling namen met respectievelijk 21,9 % en 13,6 % toe. Deze stijging hangt samen met de toegenomen omzet. Het feit dat de afschrijvingen sterk zijn gedaald, verklaart waarom de EBIT relatief sterker toeneemt dan de EBITDA. De investeringen bedroegen in dit segment 8,9 miljoen euro. Ze hadden betrekking op de bouw van bijkomende productieruimte in Polen en de aankoop van machines, matrijzen en randapparatuur.

Sinds ongeveer twee jaar werd binnen de koffieserviceafdeling gezocht naar een overnamemogelijkheid binnen de Scandinavische regio. Dit gaf gedurende de eerste jaarhelft aanleiding tot twee overnames. In Zweden werden alle aandelen verworven van Kaffekompaniet, dat gevestigd is in Göteborg en met 23 medewerkers een omzet van ca. 6 miljoen euro realiseert. En in Denemarken werd een belang van 70 % genomen in ABC Mokka, dat gevestigd is in Kopenhagen en met 20 medewerkers een omzet behaalt van 6,5 miljoen euro. In Australië werden nog de activa en de klantenportefeuille van Corporate Coffee Solutions overgenomen, goed voor een omzet van ca. 1,2 miljoen euro.

Bij de kunststofverwerkende dochter in Polen werd een nieuwe productiehal gebouwd. De hal biedt plaats aan 40 spuitgietmachines, een ambitieuze uitbreiding. Tevens werd een optie genomen op de aankoop van een naburige industriegrond van 29.000 m2.

“In de eerste maanden van 2014 merken we een sterke opstoot van de prijs van ruwe koffie op de wereldmarkt. Indien deze trend zich doorzet, zal dit ongetwijfeld een negatieve invloed hebben op onze marges. Met een investeringsbudget van 13,6 miljoen euro geeft Miko evenwel aan dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien”, aldus Frans Van Tilborg, CEO en gedelegeerd bestuurder van de Miko-groep.

Het jaarverslag en de volledige jaarresultaten zijn te raadplegen op www.miko.eu.