Miko kocht stukken regenwoud in Zuid- en Centraal-Amerika

mikoMiko is onderhand de trotse eigenaar van bijna 7000 voetbalvelden aan tropisch regenwoud in Centraal- en Zuid-Amerika. De Turnhoutse leverancier van koffieservice en producent van kunststofverpakkingen heeft van duurzaam ondernemen een prioriteit gemaakt. Het bedrijf koopt in dit perspectief systematisch stukken regenwoud op in de streken waar het ook ruwe koffie aankoopt.

Frans Van Tilborg staat sinds al geruime tijd aan het hoofd van Miko. Hij tekent in dit opzicht een heel eigen strategie uit. Van Tilborg heeft zo’n tien jaar voor de groep gewerkt in Groot-Brittannië en bracht van daar de bekommernis om duurzaam ondernemen mee. In een ruim gesprek met het blad Beste Belegger van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs (VFB) hecht hij biezonder veel belang aan ecologisch verantwoord ondernemen. Dat is ook bij Miko gebouwd op het concept van Profit, People en Planet.

In het kader van dat ecologisch engagement heeft Miko effectief al verscheidene lappen regenwoud gekocht. Het bedrijf werkt daartoe via een vzw die als World Land Trust dergelijke initiatieven neemt. De World Land Trust heeft overigens lijnen lopen naar de beter bekende Sir David Attenborough.

Miko lanceerde in dit opzicht zijn merk Puro waarin die drie aspecten helemaal verweven zitten: profit, de rentabiliteit van het economisch gebeuren. People: het gegeven fairtrade ten aanzien van de mensen en de landen in de ontwikkelingslanden, in casu Midden- en Zuid-Amerika. Planet: de bekommernis om het behoud van het ecologisch milieu. Vandaar ook de systematische aankoop van stukken regenwoud.

“Het was mijn droom dat onze koffie Puro op termijn 15% van onze koffie-omzet zou uitmaken. We zitten onderhand al aan 25%”, zegt Frans Van Tilborg  in het gesprek met de Beste Belegger. “Daar zie je dat initiatieven die goed zijn voor het milieu ook goed zijn voor onze resultaten en onze concurrentiepositie.”

Miko realiseerde in 2011 een omzet van 130 miljoen euro. De groep stelt 665 mensen tewerk. De resultaten voor 2012 zijn nog niet bekend. Van Tilborg steekt evenwel niet weg dat de schommelende grondstoffenprijzen wegen op de resultaten van de groep. “De markt is de laatste jaren alleen maar volatieler geworden. En wij kunnen ons daar zo goed als niet tegen indekken.” Miko realiseert 50% van zijn omzet in de koffieservice en 50% in de productie van kunststofverpakkingen.