Miko uit Turnhout, producent van koffie en kunststofverpakkingen, heeft een uitstekend 2016 achter de rug. De omzet steeg met 7,4% naar 191 miljoen. Ruim driekwart daarvan werd in het buitenland gerealiseerd. De nettowinst kwam uit op 8,9 miljoen, wat een stijging betekende van 14% tegenover 2015.

Het koffiesegment zette in 2016 een omzet neer van 96,5 miljoen euro. Dit is 7,8 % meer dan vorig jaar en vertegenwoordigt 50,4 % in de groepsomzet. Vorig jaar investeerde het bedrijf 17 miljoen in zijn koffieactiviteiten.

Het kunststofsegment haalde een omzet van 94,9 miljoen euro, of een sterke stijging met 7,1 % tegenover vorig jaar. Een eenmalige grote bestelling van promotiematerialen bij partner Innoware in Indonesië droeg hier fors toe bij. Met dezelfde Indonesische partner is het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe productievestiging op een industrieterrein van 30.000m2. Die moet in de zomer van dit jaar in gebruik worden genomen. De investering bedraagt 6,7 miljoen euro.

Koffiedik kijken
Frans Van Tilborg, CEO van de Miko-groep: “2016 is een recordjaar geworden. We geven toe dat de gemelde eenmalige bestelling bij partner Innoware de resultaten een duw in de rug gaf. Maar anderzijds is het toch geruststellend dat ook zonder deze bestelling de EBIT zou zijn gestegen met 14 %. Voor 2017 blijft het een beetje koffiedik kijken. Met 12,4 % van onze omzet in het Verenigd Koninkrijk zal de Brexit en de daling van het pond die daaruit voortvloeide, onze activiteiten er wat bemoeilijken. Maar anderzijds draagt onze recente expansie in Scandinavische landen met hun respectieve Kronen ertoe bij dat het ‘gewicht’ van het Pond in de groep afneemt. Ook is er geen zekerheid dat er zich in 2017 opnieuw een gelijkaardige opportuniteit zoals die in Indonesië zal voordoen. Ons investeringsbudget van 15,8 miljoen euro getuigt evenwel van het feit dat we het nodige zelfvertrouwen hebben.”