MIKO betrekt alle medewerkers bij innovatie

Miko_FransVTBTijdens het Feest van de Innovatie ontdekt de bezoeker op het innovatieparcours een 25-tal Vlaamse bedrijven in het ‚huis van de toekomst’. Een deel van het innovatieparcours inspireert je rond de talrijke kansen die de (thuis)zorg van de toekomst biedt aan diverse sectoren.

Made in Kempen stelt vanaf juli elke week een van deze bedrijven en hun visie op innovatie kort voor.  Vandaag: Miko Coffee uit Turnhout.

De Miko-groep is een verticaal geïntegreerde groep die in 2013 met 758 medewerkers een geconsolideerde omzet boekte van 149 miljoen EUR. Het bedrijf gaat terug tot 1801, meer dan 200 jaar geleden, toen Leo Michielsen een handel in koloniale waren opstartte. Het is pas rond de eeuwwisseling, omstreeks 1900, dat de onderneming besloot om als kernactiviteit een koffiebranderij uit te bouwen onder de merknaam Miko.

In de zeventiger jaren werd resoluut besloten om de koffieactiviteiten voornamelijk te richten naar de Out-of-Home markt. Het betreft dit marktsegment waarbij de klant koffie verbruikt buiten de eigen huiselijke omgeving, met name in de horeca en in kantoren. Miko wilde zich niet  langer toeleggen op de verkoop van koffie als massaproduct, waarbij het succes wordt gemeten naar de tonnage van de verkoop. De aandacht kwam daarentegen te liggen op koffieservice. Aan de ‘kilo koffie’ werd belangrijke waarde toegevoegd, door er rond een totaalservice uit te bouwen met televerkoop, technische service, afleveringsdiensten en het aanbod van een ruim assortiment bijproducten.

Het Belgische ‘model’ van de typische Miko koffieservice werd vervolgens via overnames ook ingeplant in het buitenland. Miko beheert momenteel eigen koffieserviceorganisaties in België, Frankrijk, Nederland, Engeland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Polen, Tsjechië, Slowakije en Australië. Koffieservice vertegenwoordigt vandaag 51,9% van de groepsomzet.

Uit de koffiebranderij, die in 1958 de éénkopsfilter lanceerde, en als dusdanig een ruime expertise opdeed op het terrein van kunststof, groeide naast de koffieserviceafdeling een tweede kernactiviteit van de Miko-groep, nl. kunststofverwerking.

De kunststofverwerkingsafdeling produceert hoogwaardige kunststofverpakkingen voor de voedings- en cosmetische nijverheid, en beschikt zowel in België als in Polen over een productieonderneming. Het cliënteel bestaat voornamelijk uit grote multinationals die actief zijn in voeding en cosmetica. De kunststofafdeling neemt 48,1% van de groepsomzet voor haar rekening, en realiseert nu 96% van de omzet aan derden buiten de Miko-groep.

Made in Kempen sprak met Frans Van Tilborg, CEO Miko groep

Wat betekent innovatie voor u?
Frans Van Tilborg: Innovatie betekent differentiatie met het oog op waardecreatie. Het is het ontsnappen aan vaste denkpatronen, in alle geledingen van de onderneming. Innovatie is immers mensenwerk! De persoon met een nieuw idee wordt dikwijls bekeken als een dwaas…tot het idee een succes wordt. Bij Miko spreken wij graag over O & O & O : onderzoek & ontwikkeling, en de  derde O staat voor “intern Ondernemerschap”

Hoe past u innovatie toe bij Miko?
Frans Van Tilborg: Wij gingen op zoek naar voorbeelden van innovatie en deden inspiratie op bij andere bedrijven: hoe implementeren zij innovatie en hoe moedigen zij dit aan. Medewerkers van Miko namen van bij de start van de opleiding deel aan het “Postgraduaat Ondernemerschap & Innovatie”, een initiatief van de Reflectiegroep der Kempen onder impuls van Baron R Stouthuysen. Zij vormen nu met zeven mensen het innovatie-team en begeleiden ingediende projecten. In 2013 lanceerden wij de “innovatie prijs” voor heel het bedrijf, waarbij alle medewerkers en alle afdelingen werden opgeroepen om ideeën te delen. Onze aanpak is incrementeel, alle ideeën zijn welkom, klein of groot, zowel op vlak van interne als op vlak van externe innovatie.

Hoe houdt u de aandacht voor innovatie in uw bedrijf scherp?
Frans Van Tilborg: We communiceren voortdurend via infoschermen met het personeel, via e-mail en met creatieve postercampagnes en acties… Tijdens de eindejaarsreceptie reiken we een prijs uit en lanceren we de nieuwe innovatie-award.

Wat leverden al die inspanningen u concreet op?
Frans Van Tilborg: Een nieuwe dynamiek en een grotere betrokkenheid bij het personeel. We merken ook verbeteringen in onze productieprocessen en productontwikkeling, en boren dankzij de talrijke ideeën ook nieuwe markten aan, zoals shirtcase-shacklestone (www.shacklestone.com): een omhulsel om tijdens het reizen moeiteloos hemden netjes te houden in een tas of koffer.

Het Feest van de Innovatie wordt georganiseerd door de Kempense Innovatieraad (KIR) op 26 september. Het volledige programma en inschrijvingsmogelijkheden voor het Feest van de Innovatie vind je op deze website.