Michal Teunkens, zaakvoerder van HR-bureau Mighty Monday uit Mol, onderneemt een nieuwe expeditie voor het goede doel. Van 22 november tot 5 december 2017 trekt hij met de organisatie Trias naar Oeganda om er de 5.109m hoge Mount Stanley te beklimmen. Naast de sportieve prestatie zamelt hij geld in voor een plaatselijke ondernemersvereniging.

Michal Teunkens is niet aan zijn proefstuk toe. In januari 2016 beklom hij op initiatief van dezelfde organisatie de Cotopaxi in Ecuador, de hoogste actieve vulkaan ter wereld. Bij die gelegenheid werden fondsen bijeengebracht voor lokale quinoaboeren.

Meer markttoegang
“Dit jaar trekt onze Trias Trail naar Oeganda”, vertelt de ondernemer. “We gaan geld inzamelen voor de jonge vrouwelijke ondernemers van USSIA, wat staat voor Uganda Small Scale Industries Association. Het is een Oegandese ondernemersvereniging die onder meer de markttoegang voor haar leden wil vergroten door de verdere ontwikkeling en verbetering van hun diensten en hun concurrentievermogen.”

In totaal hebben 7 ondernemers zich ingeschreven voor de expeditie en die engageren zich om per persoon minstens 3.500 euro in te zamelen. “Ik doe zelf een forse bijdrage, onder meer door een percentage van onze omzet van vorig jaar af te dragen. En verder ga ik nog verschillende acties op het getouw zetten om geld bij mekaar te brengen.”

Teunkens ging in het najaar van 2015 van start met Mighty Monday, dat HR-opdrachten uitvoert voor bedrijven. Intussen heeft hij al 3 medewerkers in dienst.