Metallo Chimique grootste producent tin in Europa

422314 PANO Afvalbeheer in Kempen:Metallo Chimique in Beerse : Inge MaesZeg nooit zomaar afval tegen herbruikbaar en recycleerbaar materiaal. Terwijl primaire grondstoffen steeds schaarser worden, staan we zo ver met verwerkingstechnieken dat gerecycleerde materialen vaak zuiverder zijn en milieuvriendelijker gewonnen kunnen worden dan primaire grondstoffen. We beschikken in onze Kempen over alle knowhow. Een overzichtje in 4 afleveringen. Vandaag:  Metallo Chimique

Het winnen van primaire, schaarse grondstoffen, is vaak een erg kostelijke en bijzonder milieubelastende activiteit. Daarnaast zijn recyclagetechnieken doorheen de jaren zo sterk geëvolueerd dat secundaire grondstoffen vaak op een milieu- en energievriendelijkere manier kunnen worden gewonnen dan primaire.

Metallo Chimique bestaat al bijna 100 jaar en is gespecialiseerd in het recycleren en raffineren van diverse complexe non-ferrometalen waaronder koper, tin, lood en nikkel. “Doorheen de jaren hebben wij ons toegelegd op het raffineren van vooral laagwaardig materiaal. Hoogwaardig materiaal bevat nog tot meer dan 80% metaal, het is bijna zuiver. Je kan ook echt zien dat het materiaal nog metaal bevat want het blinkt. Laagwaardig materiaal ziet eruit als vuile grond of stenen, en bevat heel wat metalen maar in erg lage hoeveelheden”, legt Dr. Inge Maes, directeur duurzaam ondernemen uit.

“Zelfs uit laagwaardig materiaal halen wij nog zinvolle, zuivere metalen zoals koper, lood, tin, nikkel en wat antimoon. Metallo Chimique is dan ook een essentiële schakel in de levenscyclus van diverse  metalen. Het restmateriaal waar ook wij niets meer uit kunnen recupereren, wordt verkocht aan andere bedrijven die het nog kunnen inzetten in hun productieketen, bijvoorbeeld in de cement en wegenbouw.”

Er is niets groener dan metaal. Metaal kan je in principe tot in het oneindige recycleren want het blijft zijn eigenschappen behouden. Bovendien is de kwaliteit van secundaire metalen even goed als die van pas gewonnen metaal. “Metallo Chimique is de grootste producent van tin in Europa. Ons tin is 100 procent gerecycleerd, bijzonder zuiver en daarom wereldwijd gegeerd”, zegt Inge Maes.

Vijf jaar geleden richtte Metallo Chimique een aparte afdeling rond duurzaamheid op. “Ons team van 11 mensen volgt de normeringen en wetgevingen in onze sector op de voet, en doet alles opdat wij duurzaam kunnen blijven ondernemen. We zijn al lang niet meer vergelijkbaar met het beeld dat de mensen hebben als zij denken aan de non-ferroindustrie van 50 jaar geleden. Hierover wordt regelmatig en transparant gecommuniceerd met onze buurtbewoners. Bijvoorbeeld over grote projecten die heel wat bedrijvigheid op en rond de site met zich meebrengen. We nodigen onder andere periodiek de verantwoordelijken van de buurtcomités uit, samen met de milieuambtenaar van de gemeente. De verslagen van onze overlegmomenten staan ook op de website van de gemeente Beerse.”

Metallo Chimique in Beerse bestaat bijna 100 jaar, stelt 400 mensen tewerk en draait een omzet van 1 miljard euro.

Foto: Mia Uydens