Metallo Chimique maakt weer winst

Het recyclagebedrijf Metallo Chimique uit Beerse is verleden jaar weer uit het rood geklommen. In 2011 stond een winst van 55 miljoen euro op de resultatenrekening. Het jaar ervoor was er nog een verlies van 7 miljoen euro.

De verbetering van het resultaat heeft veel te maken met de ommekeer op de grondstoffenmarkten. Metallo Chimique verwerkt grote hoeveelheden koper, tin, lood en zink. Die markten waren in 2011 sterk in beweging. In die mate zelfs dat het bedrijf geregeld zijn voorraadopbouw diende af te remmen.
De omzet steeg van 841 miljoen euro naar 946 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat was met 68 miljoen euro eveneens positief.
Metallo Chimique breidt ondertussen zijn gieterij verder uit. Dat project moet in de komende weken opgeleverd worden.

De onderneming uit Beerse stelt vandaag zo’n 300 mensen tewerk.