Mermans Beton rijdt 2000 vrachtwagens beton naar ecoduct in Postel

De Vlaamse en Nederlandse overheid zijn net gestart met de bouw van een gezamenlijke natuurbrug in Postel, op de grens tussen de twee landen. Het ‘ecoduct Kempengrens’, zoals de brug over de E34 heet, moet de plaatselijke fauna helpen om de barrière van de autosnelweg te overwinnen. De brug en haar entourage worden aangelegd door hoofdaannemer Franki Construct. 14.000 kuub beton die hiervoor nodig is, wordt geleverd door Mermans Beton uit Arendonk. ”14.000 kuub beton is bijna een kwart van de hoeveelheid beton die wij op jaarbasis produceren”, zegt bedrijfsleider Jef Van Baelen. “Om al dat beton ter plekke te krijgen, moeten onze vrachtwagens ongeveer 2.000 keer naar Postel.”

Het ecoduct Kempengrens op de landsgrens bij de E34/A67 wordt gefinancierd door Vlaanderen (het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) en Nederland (provincie Noord-Brabant). De benaming ecoduct slaat op de samenvoeging van ‘ecologie’ en ‘viaduct’. Een ecoduct is een brug voor dieren zoals kikkers, egels, hazen, reeën, reptielen, vlinders en vleermuizen