Innovatie bij Mermans Beton levert goede milieupunten op

mertens betonToen Mermans Beton, gelegen langs het kanaal Dessel-Schoten in Arendonk, in maart 2007 een nieuwe uitbatingsvergunning kreeg voor 30 jaar, waren er enkele voorwaarden opgenomen. Hierin stond aangegeven dat Mermans Beton nv een waterhuishoudingsplan diende op te maken. “In het verleden was ons terrein verhard zonder rekening te houden met eventuele afwatering”, legt Jef Van Baelen van Mermans Beton uit. “In eerste instantie werd het plan opgevat om de bestaande verharding op te breken en beton te plaatsen in helling met de nodige afwateringsgoten. Zodoende kon het water dan bij elkaar lopen in één opvangbekken.”

Na verder onderzoek werd besloten om een heus wateropvangsysteem op te zetten met een recyclage installatie. “Dit geeft de mogelijkheid tot het herbruiken van productiewater en restbeton en de opvang van  hemelwater op het terrein.” Er werd in meerdere fase gewerkt, omdat de productie en het aan en af rijden van de mixertrucks continu moest kunnen doorgaan. De afbraakwerken werden uitgevoerd door DFM uit Ravels, die ook de heraanleg van het terrein voor zijn rekening nam. Nog tijdens de afbraakwerken werd er door DJNG uit Kasterlee gestart met de bouwkundige werken.

Het geheel van de betonwerken omvat twee bezinkbekkens, een slibbekken en de heraanleg van het terrein met de nodige aandacht voor de exacte hellingen opdat de opvang van het hemelwater wordt verzekerd. De bekkens hebben een opslagcapaciteit van maar liefst 192 000 liter. De recyclage-installatie omvat een losinrichting voor het kuisen van betonpompen en een inrichting voor het lossen van de truckmixers. Het nog vers beton wordt uitgewassen en al het materiaal en het slib wordt gerecupereerd.

Sinds 1969 is Mermans Beton, langs het kanaal Dessel-Schoten in Arendonk, actief met de productie van stortklaar beton. De betoncentrale heeft een capaciteit van 100 m³ per uur en kan tot 1000 m³ beton per dag verwerken. Men beschikt over een modern mixerpark waaronder een pompmixer. Ook kan Mermans aparte betonpompen inzetten.

Met deze investering voldoet Mermans Beton NV ruimschoots aan de milieuwetgeving. “Er wordt geen productiewater meer geloosd, zodat in december 2011 het statuut van ‘nullozer’ bekomen werd”, aldus Van Baelen. “Tevens zal de hoeveelheid op te pompen water tot  een minimum beperkt blijven. De recyclage-installatie is in staat de granulaten uit vers beton te recupereren en te scheiden zodat die voor 100 procent kunnen worden herbruikt in het productieproces.” Mermans Beton zorgt op deze manier voor een harmonisch geheel tussen productie van beton en respect voor het milieu.